Επιταγή κατάρτισης (voucher), μέσω ασύγχρονης τηλεκατάρτισης 100 ωρών, για τη στήριξη 166.000 επιστημόνων από τους 6 βασικούς επιστημονικούς κλάδους:

  1. Δικηγόρων

  2. Γιατρών (συμπεριλαμβανομένων οδοντιάτρων, ψυχιάτρων και λοιπού ιατρικού προσωπικού)

  3. Μηχανικών / αρχιτεκτόνων

  4. Oικονομολόγων /Λογιστών

  5. Εκπαιδευτικών και

  6. Ερευνητών

Η κατάρτιση θα γίνει σε 1 από 10 εξειδικευμένους πιστοποιημένους θεματικούς κύκλους και θα ολοκληρώνεται το πολύ σε 10 ημέρες.

Η ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΗ ΚΙΛΚΙΣ θα σας ενημερώνει με αξιοπιστία για κάθε νεότερο του προγράμματος και τη διαδικασία υποβολής αίτησης συμμετοχής.

Για να σας κρατάμε ενήμερους και για εκδήλωση αίτησης ενδιαφέροντος, παρακαλούμε πατήστε εδώ.

Παραμένουμε στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε πληροφο...

- από το Πιστοποιημένο Κέντρο Δια Βίου Μάθησης Επιπέδου 2 ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΗ ΚΙΛΚΙΣ Μ.Ε.Π.Ε.

Στο Παράρτημα του Πιστοποιημένου Κέντρου Δια Βίου Μάθησης Επιπέδου 2 Επιμορφωτική Κιλκίς, που λειτουργεί στο Πολύκαστρο (Εθν.Αμύνης 37) για τις εκπαιδευτικές ανάγκες της περιοχής Δήμου Παιονίας, υλοποιήθηκε στις 28.02.20, το Σεμινάριο «Α’ Βοήθειες σε Χώρους Εργασίας».

Ο εκπαιδευτής κ.Βαμβάκας Αναστάσιος με ειδικότητα Διασώστης – Πλήρωμα Ασθενοφόρου /Παροχή προνοσοκομειακής φροντίδας/ Εκπαιδευτής Α’ Βοηθειών /Εκπαιδευτής Διασωστών μετέδωσε σημαντικές γνώσεις και εμπειρίες για την παροχή Α’ Βοηθειών, έχοντας στη διάθεση των συμμετεχόντων τον απαιτούμενο εξοπλισμό πρώτων βοηθειών.

Το ενδιαφέρον των συμμετεχόντων ήταν αντίστοιχο με το θέμα του σεμιναρίου, εφόσον πρόκ...

Το Κέντρο Δια βίου Μάθησης ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΗ ΚΙΛΚΙΣ ΜΕΠΕ ακολουθώντας πιστά τις Κυβερνητικές οδηγίες σχετικά με την μείωση της διασποράς του νέου ιού αποφάσισε να περιορίσει την εξυπηρέτηση του κοινού με φυσική παρουσία στις Δομές μας.

Η εξυπηρέτηση θα γίνεται κανονικά με τηλεφωνική επικοινωνία ή με χρήση ηλεκτρονικών μέσων. Σε περιπτώσεις έκτακτης ανάγκης όπου η παρουσία του κοινού στα γραφεία μας κρίνεται αναγκαία θα γίνεται κατόπιν ραντεβού.

Τα συγκεκριμένα μέτρα πρόληψης και προστασίας της δημόσιας υγείας από την εταιρεία μας ισχύουν από την Δευτέρα 16 Μαρτίου 2020 μέχρι την Τρίτη 24 Μαρτίου 2020.

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

ΚΙΛΚΙΣ: ΤΗΛ. 23410 28705, 23410 29690

MAIL: epimorfotiki@epimorfotiki.gr

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΟΛΥΚΑΣΤΡΟ: ΤΗΛ.23430 97340

MAIL: polikastro@epimοrfo...

Εκδόθηκε η ΚΥΑ(Κοινή Υπουργική Απόφαση) για την νέα κοινωφελή εργασία του ΟΑΕΔ για το 2020 όπου και σημαίνει πως μέχρι τέλος Μαρτίου υπολογίζεται ότι θα βγει η δημόσια πρόσκληση για την κοινωφελή εργασία του ΟΑΕΔ και θα ξεκινήσουν οι αιτήσεις για την συμμετοχή στο νέο πρόγραμμα «Προώθηση της απασχόλησης μέσω Προγραμμάτων Κοινωφελούς Χαρακτήρα για 36.500 άτομα σε Δήμους, Περιφέρειες, Κέντρα Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφερειών (ΚΚΠΠ)/συναφείς φορείς, Υπηρεσίες Υπουργείων και άλλων φορέων».

Έχουν δικαίωμα υποβολής αιτήσεων και οι ωφελούμενοι προηγουμένων προγραμμάτων κοινωφελούς εργασίας βάσει της κοινής υπουργικής απόφασης.

Όχι όμως και αυτοί που συμμετείχαν στις με αριθ. 8/2018 και 3/2019 Δημόσιες προσκλήσεις του ΟΑΕΔ, δηλαδή οι εργαζόμενοι των δύο προ...

Στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού προγράμματος ERASMUS+, με κωδικό 2019-1-UK01-KA205-061341 και τίτλο «Μία Ευκαιρία για Αλλαγή: Ενδυνάμωση και Αποκατάσταση» (A Chance for Change: Empowerment and Restoration), το οποίο συντονίζει ο φορέας «Restorative Justice for All» από την Αγγλία και συμμετέχουν ακόμη 5 φορείς από την Ισπανία, την Ιταλία, την Κύπρο, την Ελλάδα και τη Γαλλία, πραγματοποιήθηκε συνάντηση την Πέμπτη 27 Φεβρουαρίου 2020, στο κτίριο που στεγάζεται η Επιμορφωτική Κιλκίς Μ.Ε.Π.Ε..

Η συνάντηση στην οποία συμμετείχαν 10 εργαζόμενοι στον τομέα της νεολαίας από το Κιλκίς, είχε ως βασικό στόχο τη διερεύνηση των βασικών ικανοτήτων  που χρειάζονται οι εργαζόμενοι στον τομέα της  νεολαίας, για να προσελκύσουν τους νέους, σε δραστηριότη...

Η ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΗ ΚΙΛΚΙΣ Μ.Ε.Π.Ε.
υλοποιεί πρόγραμμα κατάρτισης με τίτλο:
«ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΩΝ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ»

στο πλαίσιο της δράσης «Προώθηση στην Απασχόληση Ανέργων ηλικίας 30 έως 45 ετών πτυχιούχων θετικής, τεχνολογικής και οικονομικής κατεύθυνσης, μέσω κατάρτισης στον κλάδο ΤΠΕ» Αρ. Πρωτ. 9.3850/26-06-2019, ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ 32/2019.

Δικαιούχος: Η Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Τομέα Απασχόλησης και Κοινωνικής Οικονομίας, Υποδιεύθυνση ΙΙ – Εφαρμογής Δράσεων Ενεργητικών Πολιτικών Απασχόλησης (ΕΔ ΕΣΠΑ ΑπΚΟ) της Γενικής Γραμματείας Διαχείρισης Κοινοτικών και άλλων Πόρων του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης. Η ΕΔ ΕΣΠΑ ΑπΚΟ η οποία θα αναλάβει τη...

Η ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΗ ΚΙΛΚΙΣ Μ.Ε.Π.Ε.
υλοποιεί πρόγραμμα κατάρτισης με τίτλο:
«ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΩΝ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ»

στο πλαίσιο της δράσης «Προώθηση στην Απασχόληση Άνεργων νέων 25 έως 29 ετών πτυχιούχων θετικής, τεχνολογικής και οικονομικής κατεύθυνσης, μέσω κατάρτισης στον κλάδο ΤΠΕ»  Αρ. Πρωτ. 9.3849/26-06-2019, ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ 2/2019.

Δικαιούχος: Η Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Τομέα Απασχόλησης και Κοινωνικής Οικονομίας, Υποδιεύθυνση ΙΙ – Εφαρμογής Δράσεων Ενεργητικών Πολιτικών Απασχόλησης (ΕΔ ΕΣΠΑ ΑπΚΟ) της Γενικής Γραμματείας Διαχείρισης Κοινοτικών και άλλων Πόρων του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης. Η ΕΔ ΕΣΠΑ ΑπΚΟ η οποία θα αναλάβει την υ...

Δηλώστε συμμετοχή στην Επιμορφωτική Κιλκίς

Κιλκίς: Δοϊράνης 56 Τηλ: 2341029690 - 2341028705 - 2341102185

Πολύκαστρο: Εθν. Αμύνης 37 Τηλ: 2343097340

email: elenitka@epimorfotiki.gr

www.epimorfotiki.gr

Η Επιμορφωτική Κιλκίς συμμετέχει ως διακρατικός εταίρος στο πρόγραμμα με τίτλο “Software for Mobility” και ακρωνύμιο «SoftMob» στο πλαίσιο του Erasmus+ ΚΑ202 Στρατηγικές Συμπράξεις για Επαγγελματική Εκπαίδευση και Κατάρτιση. Είναι το 4ο Ευρωπαϊκό πρόγραμμα στο οποίο συμμετέχει η Επιμορφωτική Κιλκίς για το 2019.

Το πρόγραμμα στοχεύει να ανταποκριθεί στις ανάγκες όλων των φορέων που συμμετέχουν σε προγράμματα και δράσεις κινητικότητας και συγκεκριμένα:

  • στο προσωπικό των φορέων αποστολής

  • στο προσωπικό των φορέων υποδοχής

  • στο προσωπικό των εταιριών που φιλοξενούν μια κινητικότητα

  • τους συμμετέχοντες στην κινητικότητα

Μέσω του έργου θα υλοποιηθεί μια ολοκληρωμένη και λειτουργική πλατφόρμα, που θα χρησιμοποιείται για τις καθημερινές...

Η Επιμορφωτική Κιλκίς συμμετέχει ως διακρατικός εταίρος στο πρόγραμμα με τίτλο “Overcoming Students Challenges & Aiding Retention”   και ακρωνύμιο  «OSCAR» στο πλαίσιο του Erasmus+ ΚΑ202 Στρατηγικές Συμπράξεις για Επαγγελματική Εκπαίδευση και Κατάρτιση. Είναι το 3ο Ευρωπαϊκό πρόγραμμα στο οποίο συμμετέχει η Επιμορφωτική Κιλκίς για το 2019.

Στόχος του προγράμματος είναι να εντοπίσει και να καταγράψει τις καλύτερες πρακτικές των φορέων που παρέχουν Επαγγελματική Εκπαίδευση και Κατάρτιση (ΕΕΚ) στην Ευρώπη, αντιμετώπισης του μείζονος θέματος εγκατάλειψης των σπουδών από τους σπουδαστές/εκπαιδευόμενους, λόγω προβλημάτων ψυχικής υγείας (π.χ. στρες, κατάθλιψη, άγχος, κ.λπ.), που μπορεί να οφείλονται σε κοινωνικούς, οικονομικούς ή άλλους παράγο...

Please reload

Τα νέα μας

Άμεση ενημέρωση για όλα τα τρέχοντα προγράμματα