O ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΩΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΡΕΑΤΟΣ «Σ.Ε.Β.Ε.Κ.», ως Δικαιούχος της Πράξης με τίτλο: «Κατάρτιση και Πιστοποίηση Γνώσεων και Δεξιοτήτων στον κλάδο Επεξεργασίας Κρέατος», με κωδικό ΟΠΣ 5002525, που υλοποιείται στο πλαίσιο του Ε.Π. «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα & Καινοτομία 2014-2020», με συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΕΙ

την έναρξη της υποβολής αιτήσεων, για εργαζομένους του ιδιωτικού τομέα, στο έργο "Κατάρτιση και Πιστοποίηση Γνώσεων και Δεξιοτήτων στον κλάδο Επεξεργασίας Κρέατος».

Από την Πέμπτη 05.12.2019, οι ενδιαφερόμενοι εργαζόμενοι του ι

διωτικού τομέα μπορούν να καταχωρούν την αίτηση συμμετοχής τους, για το έργο «Κατάρτιση και Πιστοποίηση Γνώσεων και Δεξιοτήτων στον κλάδο Επεξεργασί...

Για ακόμη μια χρονιά συνεχίστηκε επιτυχώς η συνεργασία του ΚΕΚ-ΚΕΔΙΒΙΜ 2 ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΗ ΚΙΛΚΙΣ με τον Εμποροεπαγγελματικό Σύλλογο Γουμένισσας, σε ότι αφορά την υλοποίηση σεμιναρίου για εργαζομένους των τοπικών επιχειρήσεων.

Το σεμινάριο υλοποιήθηκε με την έγκριση και επιχορήγηση του ΟΑΕΔ στο πλαίσιο των προγραμμάτων ΛΑΕΚ 1-49 και είχε θέμα «Ανάπτυξη Προσωπικών Δεξιοτήτων». Η διάρκεια του σεμιναρίου ήταν 40 ώρες με υποχρεωτική παρακολούθηση των συμμετεχόντων.

Τα θεματικά αντικείμενα που αναπτύχθηκαν αφορούσαν κυρίως την ανάπτυξη κοινωνικών

δεξιοτήτων και ικανοτήτων, τη διαχείριση πίεσης-άγχους στον εργασιακό τομέα, το ευ ζην, την κοινωνικοποίηση και τα social media, την επικοινωνία και την κοινωνική δικτύωση, τις ψηφιακές δεξιότητες, την υγιεινή και α...

"And the OSCAR goes to…"

Σε νέο έργο Erasmus+ συμμετέχει η Επιμορφωτική Κιλκίς (το 3ο κατά σειρά), με το ακρωνύμιο OSCAR που προέρχεται από τον τίτλο του έργου “Overcoming Student Challenges & Aiding Retention” την πρόταση του οποίου υπέβαλε το DUNDEE AND ANGUS COLLEGE από το Ηνωμένο Βασίλειο. Το έργο συντονίζει το Κολέγιο από το ΗΒ και σε αυτό συμμετέχουν πέρα από την Επιμορφωτική, οι ακόλουθοι εκπαιδευτικοί φορείς: 
•    Zinev Art Technologies (Βουλγαρία)
•    ESCUELA PROFESIONAL OTXARKOAGA (Ισπανία)
•    ROC Da Vinci College (Ολλανδία)
•    EdupoliPointCollege Oy (Φινλανδία)

Το έργο δεν έχει στόχο την επιβράβευση (όπως ίσως θα σκεφτόταν κανείς βλέποντας το ακρωνύμιο) μιας και σκοπός του είναι να δημι...

Ευκαιρία Για Αλλαγή: Αντιμετώπιση της Βίας με Βάση το Φύλο μέσω της αποκαταστατικής δικαιοσύνης

Στην Επιμορφωτική Κιλκίς πραγματοποιήθηκε τη Δευτέρα 30 Σεπτεμβρίου 2019 η εναρκτήρια συνάντηση του έργου (Ευκαιρία για Αλλαγή: Ενδυνάμωση και Αποκατάσταση» (A Chance for Change: Empowerment & Restoration) που υλοποιείται στο πλαίσιο του προγράμματος Erasmus+. Στη συνάντηση συμμετείχαν 10 εκπρόσωποι των οργανισμών που συμμετέχουν στο έργο από το Ην. Βασίλειο, τη Γαλλία, την Ιταλία και την Κύπρο, ενώ η εκπρόσωπος της Ισπανίας συμμετείχε στη συνάντηση μέσω Skype.


Ελληνικό χρώμα είχε η συνάντηση, μιας και οι 6 από τους 10+1 συμμετέχοντες ήταν Έλληνες, 4 από την Επιμορφωτική, 2 Κύπριοι και ένας “Greek Londoner”. Ο τελευταίος μάλιστα είναι ο ακαδημαϊκός Dr....

Ευκαιρία Για Αλλαγή: Αντιμετώπιση της Βίας με Βάση το Φύλο μέσω της αποκαταστατικής δικαιοσύνης

Σήμερα, το Διεθνές Ινστιτούτο «Aποκαταστατική Δικαιοσύνη Για Όλους» (RJ4All),  εγκαινιάζει με τη χρηματοδότηση του Erasmus+,  το πρόγραμμα «Ευκαιρία Για Αλλαγή» (C4C), το οποίο συγκεντρώνει μια διατομεακή, στρατηγική εταιρική σχέση 6 οργανισμών,  για την ανάπτυξη καινοτόμων, καθοδηγούμενων από την κοινότητα, εκπαιδευτικών μεθόδων και εργαλείων, που θα συμβάλουν στην αντιμετώπιση των βαθύτερων αιτίων, που οδηγούν σε Βία με Βάση το Φύλο (GBV) και διακρίσεις λόγω φύλου.

Στις σύγχρονες ευρωπαϊκές κοινωνίες μας, η Βία με Βάση το Φύλο (GBV), εξακολουθεί να είναι ένα διαδεδομένο φαινόμενο, που επηρεάζει τις ζωές των νέων ανθρώπων, ανεξάρτητα από τη θ...

O όμιλος ΑΠΟΨΗ Α.Ε. σε συνεργασία με την E.DIS.I.NET Α.Ε. και την ΣΑΡΩΝΙΣ ΑΤΕΒΕ πρόκειται να υλοποιήσουν  Επιδοτούμενα Προγράμματα Κατάρτισης και Πιστοποίησης Εργαζομένων στην Κεντρική Μακεδονία.

 (ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΚΙΛΚΙΣ)

(ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΠΟΛΥΚΑΣΤΡΟ)

ΕΠΙΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Τα Προγράμματα περιλαμβάνουν :

  1. Κατάρτιση για την συμπλήρωση και ενίσχυση γνώσεων σε εξειδικευμένα θεματικά αντικείμενα και ειδικότητες

  2. Πιστοποίηση από διαπιστευμένους φορείς πιστοποίησης προσώπων, σύμφωνα με το διεθνές πρότυπο ΕΛΟΤ EN ISO/IEC 17024

Δικαίωμα συμμετοχής

Δικαίωμα συμμετοχής στα Προγράμματα έχουν όλοι οι Εργαζόμενοι του Ιδιωτικού τομέα της Οικονομίας (με σχέση εξαρτημένης εργασίας), ανεξαρτήτως του κλάδου ή της επιχείρησης που απασχολούνται, ηλικίας από 18 έως 64...

Η Επιμορφωτική Κιλκίς σας ενημερώνει ότι δόθηκε παράταση στην ηλεκτρονική υποβολή αιτήσεων στο πρόγραμμα για ανέργους ηλικίας 25 έως 29, οι οποίοι είναι πτυχιούχοι ΑΕΙ/ΤΕΙ των σχολών θετικής, τεχνολογικής και οικονομικής κατεύθυνσης. Για το πρόγραμμα αυτό αιτήσεις θα γίνονται δεκτές βάση της Απόφ με αριθμ. 9.3849/26.06.2019 και Αριθ.Πρωτ. 9.4775/09-08-2019 έως και την 30η  Σεπτεμβρίου 2019 και ώρα 23:59.

Θυμίζουμε ότι τα δύο προαναφερόμενα προγράμματα αφορούν πτυχιούχους ΑΕΙ/ΤΕΙ των σχολών θετικής, τεχνολογικής και οικονομικής κατεύθυνσης. Το αντικείμενο δράσης είναι: εκπαίδευση (θεωρητική κατάρτιση, συνεδρίες επαγγελματικής συμβουλευτικής), πιστοποίηση (επαγγελματικών γνώσεων και δεξιοτήτων), πρακτική άσκηση και δυνατότητα επέκτασης αυτής σε εργ...

Δύο νέα επιδοτούμενα προγράμματα του ΕΣΠΑ έχουν προκηρυχθεί και αφορούν την κατάρτιση πτυχιούχων ανέργων ηλικίας 25 έως 29 και 30 έως 45 ετών. Τα προγράμματα αφορούν πτυχιούχους ΑΕΙ/ΤΕΙ των σχολών θετικής, τεχνολογικής και οικονομικής κατεύθυνσης. Το αντικείμενο δράσης είναι: εκπαίδευση (θεωρητική κατάρτιση, συνεδρίες επαγγελματικής συμβουλευτικής), πιστοποίηση (επαγγελματικών γνώσεων και δεξιοτήτων), πρακτική άσκηση και δυνατότητα επέκτασης αυτής σε εργασία (σε επιχειρήσεις και οργανισμούς) έως 6 μήνες.

Πιο συγκεκριμένα για το κάθε πρόγραμμα ξεχωριστά:

Α. Πρόγραμμα του ΕΣΠΑ «Προώθηση στην Απασχόληση Άνεργων νέων 25 έως 29 ετών πτυχιούχων θετικής, τεχνολογικής και οικονομικής κατεύθυνσης, μέσω κατάρτισης στον κλάδο ΤΠΕ».

Εκπαιδευτικό Επίδομα  2.800...

Σχετικά με την διαδικασία για την ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΥΠΟΒΟΛΗ ΤΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ στην ειδική ιστοσελίδα (http://www.voucher.gov.gr)  για συμμετοχή στα συγχρηματοδοτούμενα από το ΕΚΤ προγράμματα ανέργων νέων 25 έως 29 και 30-45 ετών (που είναι πτυχιούχοι ΑΕΙ/ΤΕΙ σχολών θετικής, τεχνολογικής και οικονομικής κατεύθυνσης), ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΟΥΜΕ ΤΟΥΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟΥΣ ΑΝΕΡΓΟΥΣ να:

  • επικοινωνήσουν με την Επιμορφωτική Κιλκίς ΠΡΙΝ γίνει η ηλεκτρονική αίτηση από τους ίδιους για διευκρινίσεις σε συγκεκριμένα σημεία της αίτησης που απαιτούν ιδιαίτερη προσοχή

  • βεβαιωθούν πως δηλώνουν τα ορθά απαιτούμενα στοιχεία (π.χ. εισόδημα ατομικό ή οικογενειακό φορολογικού έτους 2017, τίτλος σπουδών αγγλικής γλώσσας)

  • συμπληρώσουν την απαιτούμενη Υπεύθυνη Δήλωση η οποία επισυνάπτεται...

Please reload

Τα νέα μας

Άμεση ενημέρωση για όλα τα τρέχοντα προγράμματα