Στο πλαίσιο του προγράμματος λαϊκής επιμόρφωσης, ο Δήμος Κιλκίς  με ανάδοχο του την Επιμορφωτική Κιλκίς, υλοποίησε με επιτυχία τα παρακάτω εκπαιδευτικά προγράμματα διά βίου μάθησης σε ενήλικες του Δήμου Κιλκίς:

 • «Εθελοντισμός και προγράμματα του Ευρωπαϊκού Σώματος Αλληλεγγύης (ESC) μέσω του ERASMUS+ για τη ΝΕΟΛΑΙΑ, για τη συμμετοχή σε εκπαιδευτικά προγράμματα, την υποβολή πρότασης για χρηματοδότηση ενός σχεδίου κατάρτισης, για τις ευκαιρίες ενός δωρεάν μεταπτυχιακού ή μιας πρακτικής άσκησης στο εξωτερικό, τη σύνταξη του ευρωπαϊκού βιογραφικού (EUROPASS, κ.α)»

Πρόκειται για ένα διαδικτυακό μάθημα που υλοποιήθηκε με τη μέθοδο της ασύγχρονης τηλεκατάρτισης και στόχευε στην ενημέρωση των ευκαιριών που προσφέρει το πρόγραμμα ERASMUS+, είτε μ...

Στο πλαίσιο του προγράμματος λαϊκής επιμόρφωσης, ο Δήμος Κιλκίς  με ανάδοχο του την Επιμορφωτική Κιλκίς, υλοποίησε με επιτυχία τα παρακάτω εκπαιδευτικά προγράμματα διά βίου μάθησης σε ενήλικες του Δήμου Κιλκίς:

 • «ΒΙΟΛΟΓΙΚΕΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΚΑΙ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΛΑΧΑΝΟΚΗΠΟΥ»

 • «ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΡΩΜΑΤΙΚΩΝ ΦΥΤΩΝ»

Κατά τη διάρκεια της θεωρητικής κατάρτισης των προγραμμάτων, παρουσιάστηκαν και αναλύθηκαν οι βασικές αρχές των αντικειμένων κατάρτισης από ειδικούς επιστήμονες.

Αξίζει να αναφερθεί και η ενημέρωση των συμμετεχόντων για τις βασικές αρχές της Κοινοτικής Πρωτοβουλίας Leader, για την προώθηση της επιχειρηματικότητας στον αγροτικό τομέα και την ανάπτυξη της τοπικής κοινωνίας, από τον Διευθυντή τη...

Στο πλαίσιο του προγράμματος λαϊκής επιμόρφωσης, η Επιμορφωτική Κιλκίς ως ανάδοχος έργου του Δήμου Κιλκίς, υλοποίησε με επιτυχία το παρακάτω  εκπαιδευτικό πρόγραμμα δια βίου μάθησης σε ενήλικες του Δήμου Κιλκίς:

«Η υγεία ως πολιτισμικό και κοινωνικό αγαθό – εξαρτησιογόνες ουσίες, ασθένειες, στοματική υγιεινή, ατυχήματα και ασφάλεια, πρώτες βοήθειες».

Το πρόγραμμα περιλάμβανε θεωρητική κατάρτιση από ειδικούς επιστήμονες για κάθε θεματική ενότητα και μια εκπαιδευτική επίσκεψη στο Κέντρο Πρόληψης των Εξαρτήσεων και Προαγωγής της Ψυχοκοινωνικής Υγείας Περιφερειακής Ενότητας Κιλκίς «Νηρέας», όπου η εκπρόσωπος των εργαζομένων του Κέντρου Πρόληψης κα Έφη Τζούρα Τζεβελέκη,  θετικά ανταποκρινόμενη στην πρόσκληση της Επιμορφωτικής Κιλκίς, υποδέχτηκε τους συ...

Στο πλαίσιο του προγράμματος λαϊκής επιμόρφωσης, η Επιμορφωτική Κιλκίς ως ανάδοχος έργου του Δήμου Κιλκίς υλοποίησε με επιτυχία τα παρακάτω δύο εκπαιδευτικά προγράμματα δια βίου μάθησης σε ενήλικες του Δήμου Κιλκίς:

«Αντιμετώπιση φυσικών φαινομένων και παροχή πρώτων βοηθειών»

Κατά τη διάρκεια της θεωρητικής κατάρτισης του προγράμματος, πραγματοποιήθηκε επίδειξη κατάσβεσης φωτιάς αλλά και παροχής πρώτων βοηθειών από τους έμπειρους εκπαιδευτές με τον απαιτούμενο εξοπλισμό καθώς και βιωματική εκπαίδευση των συμμετεχόντων με τη δική τους συμμετοχή σε κάθε περίπτωση.

Το πρόγραμμα περιλάμβανε μια εκπαιδευτική παρουσίαση από τον Ερυθρό Σταυρό Κιλκίς, όπου η πρόεδρος του τοπικού τμήματος κα Κατερίνα Παναγιωτίδου Φραγγίδου, πλαισιωμένη από ένστολους εθελοντ...

Ο Δήμος Κιλκίς και η Επιμορφωτική Κιλκίς στο πλαίσιο του έργου «Παροχή υπηρεσίας για τη διοργάνωση εκπαιδευτικών προγραμμάτων διά βίου μάθησης σε ενήλικες του Δήμου, χρηματοδότησης από έσοδα του προγράμματος λαϊκής επιμόρφωσης (πρώην ΝΕΛΕ)»

Α ν α κ ο ι ν ώ ν ο υ ν

την πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

για τη ΔΩΡΕΑΝ  συμμετοχή στα παρακάτω προγράμματα κατάρτισης:

Τα προγράμματα θα υλοποιηθούν στο διάστημα Νοέμβριος 2018 – Μάρτιος 2019.

Η συμμετοχή στα προαναφερόμενα προγράμματα είναι ΔΩΡΕΑΝ

Προτεραιότητα θα δοθεί στις εξής ομάδες στόχους:

 • Άνεργοι νέοι ως 29 ετών, άνεργοι ενήλικες και φοιτητές,

 • Εργαζόμενοι ενήλικες στον ιδιωτικό ή το δημόσιο τομέα (κυρίως αυτοί που δεν έχουν δυνατότητα παρακολούθησης άλλου είδους-τύπου χρηματοδοτούμενων σεμιναρί...

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

Ενημερώνουμε ότι για τα προγράμματα

 • ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΦΥΣΙΚΩΝ ΦΑΙΝΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΠΡΩΤΩΝ ΒΟΗΘΕΙΩΝ και

 • ΒΑΣΙΚΕΣ ΧΡΗΣΕΙΣ ΔΕΞΙΟΤΗΤΑΣ Η/Υ

έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία υποβολής αιτήσεων συμμετοχής, λόγω του μεγάλου αριθμού ενδιαφερόμενων.

Η υποβολή αιτήσεων για συμμετοχή, συνεχίζεται μέχρι και την 01/12/2018, για τα ακόλουθα προγράμματα του έργου:

 • Η ΥΓΕΙΑ ΩΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΟ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΑΓΑΘΟ–ΕΞΑΡΤΗΣΙΟΓΟΝΕΣ ΟΥΣΙΕΣ, ΑΣΘΕΝΕΙΕΣ, ΣΤΟΜΑΤΙΚΗ ΥΓΙΕΙΝΗ, ΑΤΥΧΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ, ΠΡΩΤΕΣ ΒΟΗΘΕΙΕΣ

 • ΒΙΟΛΟΓΙΚΕΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΚΑΙ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΛΑΧΑΝΟΚΗΠΟΥ 

 • ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ  ΦΑΡΜΑΤΕΥΤΙΚΩΝ ΑΡΩΜΑΤΙΚΩΝ ΦΥΤΩΝ 

 • ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΣΤΗΝ ΕΚΜΑΘΗΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΣΕ ΑΛΛΟΔΑΠΟΥΣ

 • ΤΗΛΕΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΣΤΟΝ ΕΘΕΛΟΝΤΙΣΜΟ & ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ...

Please reload

Τα νέα μας

Άμεση ενημέρωση για όλα τα τρέχοντα προγράμματα