- από το Πιστοποιημένο Κέντρο Δια Βίου Μάθησης Επιπέδου 2 ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΗ ΚΙΛΚΙΣ Μ.Ε.Π.Ε.

Στο Παράρτημα του Πιστοποιημένου Κέντρου Δια Βίου Μάθησης Επιπέδου 2 Επιμορφωτική Κιλκίς, που λειτουργεί στο Πολύκαστρο (Εθν.Αμύνης 37) για τις εκπαιδευτικές ανάγκες της περιοχής Δήμου Παιονίας, υλοποιήθηκε στις 28.02.20, το Σεμινάριο «Α’ Βοήθειες σε Χώρους Εργασίας».

Ο εκπαιδευτής κ.Βαμβάκας Αναστάσιος με ειδικότητα Διασώστης – Πλήρωμα Ασθενοφόρου /Παροχή προνοσοκομειακής φροντίδας/ Εκπαιδευτής Α’ Βοηθειών /Εκπαιδευτής Διασωστών μετέδωσε σημαντικές γνώσεις και εμπειρίες για την παροχή Α’ Βοηθειών, έχοντας στη διάθεση των συμμετεχόντων τον απαιτούμενο εξοπλισμό πρώτων βοηθειών.

Το ενδιαφέρον των συμμετεχόντων ήταν αντίστοιχο με το θέμα του σεμιναρίου, εφόσον πρόκ...

Η Επιμορφωτική Κιλκίς υλοποίησε το διεθνές σεμινάριο “Motivated Students need Innovative Teacher” (οι εκπαιδευτικοί που καινοτομούν δίνουν κίνητρο για μάθηση στους μαθητές) στο πλαίσιο του προγράμματος Erasmus+. Στο σεμινάριο, διάρκειας 40 ωρών, που πραγματοποιήθηκε από τις 8 έως τις 13 Απριλίου 2019 συμμετείχαν 6 καθηγητές δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης από τη Λιθουανία και την Κύπρο καθώς και μια εκπαιδεύτρια ενηλίκων από τη Λιθουανία.

Στόχος του σεμιναρίου ήταν να επιμορφώσει τους καθηγητές αναφορικά με τις σύγχρονες εκπαιδευτικές ανάγκες και προκλήσεις και να τους βοηθήσει να αναπτύξουν δεξιότητες πάνω στις τάσεις της εποχής. Το σεμινάριο, σχεδιασμένο για καθηγητές και δασκάλους περιλάμβανε 4 θεματικές ενότητες προσανατολισμένες στην παρακίνηση τ...

Στο πλαίσιο του προγράμματος λαϊκής επιμόρφωσης, ο Δήμος Κιλκίς  με ανάδοχο του την Επιμορφωτική Κιλκίς, υλοποίησε με επιτυχία τα παρακάτω εκπαιδευτικά προγράμματα διά βίου μάθησης σε ενήλικες του Δήμου Κιλκίς:

  • «Εθελοντισμός και προγράμματα του Ευρωπαϊκού Σώματος Αλληλεγγύης (ESC) μέσω του ERASMUS+ για τη ΝΕΟΛΑΙΑ, για τη συμμετοχή σε εκπαιδευτικά προγράμματα, την υποβολή πρότασης για χρηματοδότηση ενός σχεδίου κατάρτισης, για τις ευκαιρίες ενός δωρεάν μεταπτυχιακού ή μιας πρακτικής άσκησης στο εξωτερικό, τη σύνταξη του ευρωπαϊκού βιογραφικού (EUROPASS, κ.α)»

Πρόκειται για ένα διαδικτυακό μάθημα που υλοποιήθηκε με τη μέθοδο της ασύγχρονης τηλεκατάρτισης και στόχευε στην ενημέρωση των ευκαιριών που προσφέρει το πρόγραμμα ERASMUS+, είτε μ...

Στο πλαίσιο του προγράμματος λαϊκής επιμόρφωσης, ο Δήμος Κιλκίς  με ανάδοχο του την Επιμορφωτική Κιλκίς, υλοποίησε με επιτυχία τα παρακάτω εκπαιδευτικά προγράμματα διά βίου μάθησης σε ενήλικες του Δήμου Κιλκίς:

  • «ΒΙΟΛΟΓΙΚΕΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΚΑΙ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΛΑΧΑΝΟΚΗΠΟΥ»

  • «ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΡΩΜΑΤΙΚΩΝ ΦΥΤΩΝ»

Κατά τη διάρκεια της θεωρητικής κατάρτισης των προγραμμάτων, παρουσιάστηκαν και αναλύθηκαν οι βασικές αρχές των αντικειμένων κατάρτισης από ειδικούς επιστήμονες.

Αξίζει να αναφερθεί και η ενημέρωση των συμμετεχόντων για τις βασικές αρχές της Κοινοτικής Πρωτοβουλίας Leader, για την προώθηση της επιχειρηματικότητας στον αγροτικό τομέα και την ανάπτυξη της τοπικής κοινωνίας, από τον Διευθυντή τη...

Στο πλαίσιο του προγράμματος λαϊκής επιμόρφωσης, η Επιμορφωτική Κιλκίς ως ανάδοχος έργου του Δήμου Κιλκίς, υλοποίησε με επιτυχία το παρακάτω  εκπαιδευτικό πρόγραμμα δια βίου μάθησης σε ενήλικες του Δήμου Κιλκίς:

«Η υγεία ως πολιτισμικό και κοινωνικό αγαθό – εξαρτησιογόνες ουσίες, ασθένειες, στοματική υγιεινή, ατυχήματα και ασφάλεια, πρώτες βοήθειες».

Το πρόγραμμα περιλάμβανε θεωρητική κατάρτιση από ειδικούς επιστήμονες για κάθε θεματική ενότητα και μια εκπαιδευτική επίσκεψη στο Κέντρο Πρόληψης των Εξαρτήσεων και Προαγωγής της Ψυχοκοινωνικής Υγείας Περιφερειακής Ενότητας Κιλκίς «Νηρέας», όπου η εκπρόσωπος των εργαζομένων του Κέντρου Πρόληψης κα Έφη Τζούρα Τζεβελέκη,  θετικά ανταποκρινόμενη στην πρόσκληση της Επιμορφωτικής Κιλκίς, υποδέχτηκε τους συ...

Στο πλαίσιο του προγράμματος λαϊκής επιμόρφωσης, η Επιμορφωτική Κιλκίς ως ανάδοχος έργου του Δήμου Κιλκίς υλοποίησε με επιτυχία τα παρακάτω δύο εκπαιδευτικά προγράμματα δια βίου μάθησης σε ενήλικες του Δήμου Κιλκίς:

«Αντιμετώπιση φυσικών φαινομένων και παροχή πρώτων βοηθειών»

Κατά τη διάρκεια της θεωρητικής κατάρτισης του προγράμματος, πραγματοποιήθηκε επίδειξη κατάσβεσης φωτιάς αλλά και παροχής πρώτων βοηθειών από τους έμπειρους εκπαιδευτές με τον απαιτούμενο εξοπλισμό καθώς και βιωματική εκπαίδευση των συμμετεχόντων με τη δική τους συμμετοχή σε κάθε περίπτωση.

Το πρόγραμμα περιλάμβανε μια εκπαιδευτική παρουσίαση από τον Ερυθρό Σταυρό Κιλκίς, όπου η πρόεδρος του τοπικού τμήματος κα Κατερίνα Παναγιωτίδου Φραγγίδου, πλαισιωμένη από ένστολους εθελοντ...

Το ΙΝΕΔΙΒΙΜ ανακοίνωσε:

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΘΕΣΕΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΩΝ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΣΤΑ«ΚΕΝΤΡΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ (Κ.Δ.Β.Μ.) – ΝΕΑ ΦΑΣΗ ΤΩΝ ΔΗΜΩΝ

Προθεσμία Υποβολής Ηλεκτρονικών Αιτήσεων: 23/10/2018 (ώρα 11:00) έως και 06/11/2018 (ώρα 12:00)

Στα «ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΚΑΙ ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΩΝ Κ.Δ.Β.Μ. – ΝΕΑ ΦΑΣΗ» (σημείο Α της Πρόσκλησης), μοριοδοτούνται επιμορφώσεις «Στις αρχές Εκπαίδευσης Ενηλίκων».

Η Επιμορφωτική Κιλκίς υλοποιεί πρόγραμμα στις αρχές Εκπαίδευσης Ενηλίκων μέσω τηλεκατάρτισης (e-learning)

Αιτήσεις Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

 

Έναρξη Υλοποίησης Προγραμμάτων Επιμόρφωσης

4ης Περιόδου Β1 Επιπέδου

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ & ΘΡΗΣΚ/ΤΩΝ INΣΤΙΤΟΥΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ

& ΕΚΔΟΣΕΩΝ – ΙΤΥΕ «ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ»

4η Περίοδος Επιμόρφωσης : Οκτώβριος 2018 – Ιανουάριος 2019

Το ΚΣΕ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΗ ΚΙΛΚΙΣ Μ.Ε.Π.Ε., στο πλαίσιο Πράξης «ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΣΤΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ (ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ Β’ ΕΠΙΠΕΔΟΥ Τ.Π.Ε.)», του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού – Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» (ΕΠ ΑΝΑΔΕΔΒΜ), που συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, ΕΣΠΑ 2014-2020) και το Ελληνικό Δημόσιο, με κωδ. Πράξης ΟΠΣ 5000065,

πρόκειται να υλοποιήσει τα παρακάτω προγράμματα επιμόρφωσης εκπαιδευτικών:

ΚΙΛΚΙ...

Please reload

Τα νέα μας

Άμεση ενημέρωση για όλα τα τρέχοντα προγράμματα