Για το πολυτιμότερο αγαθό, τη διαφύλαξη της ανθρώπινης ζωής, υλοποιήθηκε σεμινάριο στο παράρτημα του Πιστοποιημένου Κέντρου Δια Βίου Μάθησης Επιπέδου2 ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΗ ΚΙΛΚΙΣ Μ.Ε.Π.Ε., στο Πολύκαστρο. Το σεμινάριο με τίτλο «Α’ βοήθειες εντός και εκτός χώρου εργασίας» πραγματοποιήθηκε στις 30.07.20 με την απόλυτη τήρηση των μέτρων για την προστασία από τον COVID 19 και το αμέριστο ενδιαφέρον των συμμετεχόντων. 
Στόχος του σεμιναρίου ήταν να αποκτήσουν οι συμμετέχοντες βασικές γνώσεις και δεξιότητες στην παροχή πρώτων βοηθειών εντός και εκτός χώρου εργασίας, ώστε να μπορούν να ανταποκριθούν σε δύσκολες και αιφνιδιαστικές καταστάσεις που αφορούν την προστασία της υγείας του ανθρώπου.
Στο σεμινάριο δίδαξε η κ. Ευδοξία Τσιτουρίδου- νοσηλεύτρια με εξειδίκ...

- από το Πιστοποιημένο Κέντρο Δια Βίου Μάθησης Επιπέδου 2 ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΗ ΚΙΛΚΙΣ Μ.Ε.Π.Ε.

Στο Παράρτημα του Πιστοποιημένου Κέντρου Δια Βίου Μάθησης Επιπέδου 2 Επιμορφωτική Κιλκίς, που λειτουργεί στο Πολύκαστρο (Εθν.Αμύνης 37) για τις εκπαιδευτικές ανάγκες της περιοχής Δήμου Παιονίας, υλοποιήθηκε στις 28.02.20, το Σεμινάριο «Α’ Βοήθειες σε Χώρους Εργασίας».

Ο εκπαιδευτής κ.Βαμβάκας Αναστάσιος με ειδικότητα Διασώστης – Πλήρωμα Ασθενοφόρου /Παροχή προνοσοκομειακής φροντίδας/ Εκπαιδευτής Α’ Βοηθειών /Εκπαιδευτής Διασωστών μετέδωσε σημαντικές γνώσεις και εμπειρίες για την παροχή Α’ Βοηθειών, έχοντας στη διάθεση των συμμετεχόντων τον απαιτούμενο εξοπλισμό πρώτων βοηθειών.

Το ενδιαφέρον των συμμετεχόντων ήταν αντίστοιχο με το θέμα του σεμιναρίου, εφόσον πρόκ...

Το ΚΕΚ- Κέντρο Δια Βίου Μάθησης επιπέδου 2 ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΗ ΚΙΛΚΙΣ Μ.Ε.Π.Ε. διοργανώνει σεμινάρια Ρομποτικής για ενήλικες. Η πολυετής δράση της Επιμορφωτικής στο χώρο της εκπαίδευσης και κατάρτισης (έτος ίδρυσης 1995) έχει αποτέλεσμα την απόκτηση γνώσεων και δεξιοτήτων του προσωπικού της στο σχεδιασμό, την οργάνωση και υλοποίηση εκπαιδευτικών προγραμμάτων για ενήλικες, τόσο σε βασικά θεματικά πεδία όσο και σε εξειδικευμένα. Τα νέα και εξειδικευμένα σεμινάρια με θέμα «Ρομποτική για ενήλικες», υλοποιούνται στις σύγχρονες εγκαταστάσεις της Επιμορφωτικής, σε πιστοποιημένες αίθουσες και με κατάλληλο τεχνολογικό εξοπλισμό. Αξίζει να αναφερθεί ότι ο σχεδιασμός του συγκεκριμένου σεμιναρίου, βασίστηκε και στην ευρωπαϊκή εμπειρία που έχει η Επιμορφωτική, μέσω...

Η Επιμορφωτική Κιλκίς υλοποίησε το διεθνές σεμινάριο “Motivated Students need Innovative Teacher” (οι εκπαιδευτικοί που καινοτομούν δίνουν κίνητρο για μάθηση στους μαθητές) στο πλαίσιο του προγράμματος Erasmus+. Στο σεμινάριο, διάρκειας 40 ωρών, που πραγματοποιήθηκε από τις 8 έως τις 13 Απριλίου 2019 συμμετείχαν 6 καθηγητές δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης από τη Λιθουανία και την Κύπρο καθώς και μια εκπαιδεύτρια ενηλίκων από τη Λιθουανία.

Στόχος του σεμιναρίου ήταν να επιμορφώσει τους καθηγητές αναφορικά με τις σύγχρονες εκπαιδευτικές ανάγκες και προκλήσεις και να τους βοηθήσει να αναπτύξουν δεξιότητες πάνω στις τάσεις της εποχής. Το σεμινάριο, σχεδιασμένο για καθηγητές και δασκάλους περιλάμβανε 4 θεματικές ενότητες προσανατολισμένες στην παρακίνηση τ...

Στο πλαίσιο του προγράμματος λαϊκής επιμόρφωσης, ο Δήμος Κιλκίς  με ανάδοχο του την Επιμορφωτική Κιλκίς, υλοποίησε με επιτυχία τα παρακάτω εκπαιδευτικά προγράμματα διά βίου μάθησης σε ενήλικες του Δήμου Κιλκίς:

 • «Εθελοντισμός και προγράμματα του Ευρωπαϊκού Σώματος Αλληλεγγύης (ESC) μέσω του ERASMUS+ για τη ΝΕΟΛΑΙΑ, για τη συμμετοχή σε εκπαιδευτικά προγράμματα, την υποβολή πρότασης για χρηματοδότηση ενός σχεδίου κατάρτισης, για τις ευκαιρίες ενός δωρεάν μεταπτυχιακού ή μιας πρακτικής άσκησης στο εξωτερικό, τη σύνταξη του ευρωπαϊκού βιογραφικού (EUROPASS, κ.α)»

Πρόκειται για ένα διαδικτυακό μάθημα που υλοποιήθηκε με τη μέθοδο της ασύγχρονης τηλεκατάρτισης και στόχευε στην ενημέρωση των ευκαιριών που προσφέρει το πρόγραμμα ERASMUS+, είτε μ...

Στο πλαίσιο του προγράμματος λαϊκής επιμόρφωσης, ο Δήμος Κιλκίς  με ανάδοχο του την Επιμορφωτική Κιλκίς, υλοποίησε με επιτυχία τα παρακάτω εκπαιδευτικά προγράμματα διά βίου μάθησης σε ενήλικες του Δήμου Κιλκίς:

 • «ΒΙΟΛΟΓΙΚΕΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΚΑΙ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΛΑΧΑΝΟΚΗΠΟΥ»

 • «ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΡΩΜΑΤΙΚΩΝ ΦΥΤΩΝ»

Κατά τη διάρκεια της θεωρητικής κατάρτισης των προγραμμάτων, παρουσιάστηκαν και αναλύθηκαν οι βασικές αρχές των αντικειμένων κατάρτισης από ειδικούς επιστήμονες.

Αξίζει να αναφερθεί και η ενημέρωση των συμμετεχόντων για τις βασικές αρχές της Κοινοτικής Πρωτοβουλίας Leader, για την προώθηση της επιχειρηματικότητας στον αγροτικό τομέα και την ανάπτυξη της τοπικής κοινωνίας, από τον Διευθυντή τη...

Στο πλαίσιο του προγράμματος λαϊκής επιμόρφωσης, η Επιμορφωτική Κιλκίς ως ανάδοχος έργου του Δήμου Κιλκίς, υλοποίησε με επιτυχία το παρακάτω  εκπαιδευτικό πρόγραμμα δια βίου μάθησης σε ενήλικες του Δήμου Κιλκίς:

«Η υγεία ως πολιτισμικό και κοινωνικό αγαθό – εξαρτησιογόνες ουσίες, ασθένειες, στοματική υγιεινή, ατυχήματα και ασφάλεια, πρώτες βοήθειες».

Το πρόγραμμα περιλάμβανε θεωρητική κατάρτιση από ειδικούς επιστήμονες για κάθε θεματική ενότητα και μια εκπαιδευτική επίσκεψη στο Κέντρο Πρόληψης των Εξαρτήσεων και Προαγωγής της Ψυχοκοινωνικής Υγείας Περιφερειακής Ενότητας Κιλκίς «Νηρέας», όπου η εκπρόσωπος των εργαζομένων του Κέντρου Πρόληψης κα Έφη Τζούρα Τζεβελέκη,  θετικά ανταποκρινόμενη στην πρόσκληση της Επιμορφωτικής Κιλκίς, υποδέχτηκε τους συ...

Στο πλαίσιο του προγράμματος λαϊκής επιμόρφωσης, η Επιμορφωτική Κιλκίς ως ανάδοχος έργου του Δήμου Κιλκίς υλοποίησε με επιτυχία τα παρακάτω δύο εκπαιδευτικά προγράμματα δια βίου μάθησης σε ενήλικες του Δήμου Κιλκίς:

«Αντιμετώπιση φυσικών φαινομένων και παροχή πρώτων βοηθειών»

Κατά τη διάρκεια της θεωρητικής κατάρτισης του προγράμματος, πραγματοποιήθηκε επίδειξη κατάσβεσης φωτιάς αλλά και παροχής πρώτων βοηθειών από τους έμπειρους εκπαιδευτές με τον απαιτούμενο εξοπλισμό καθώς και βιωματική εκπαίδευση των συμμετεχόντων με τη δική τους συμμετοχή σε κάθε περίπτωση.

Το πρόγραμμα περιλάμβανε μια εκπαιδευτική παρουσίαση από τον Ερυθρό Σταυρό Κιλκίς, όπου η πρόεδρος του τοπικού τμήματος κα Κατερίνα Παναγιωτίδου Φραγγίδου, πλαισιωμένη από ένστολους εθελοντ...

Η παρακολούθηση του προγράμματος υλοποιείται με τη μέθοδο της σύγχρονης και ασύγχρονης τηλεκατάρτισης.

Διάρκεια προγράμματος: 12 ώρες (15 ημέρες)

Κόστος: 100€

Προαπαιτούμενες γνώσεις: -

Στο πρόγραμμα «Αρχιφύλακες – Επόπτες Security» μπορούν να συμμετέχουν άτομα που:

 • Είναι εργαζόμενοι σε ΙΕΠΥΑ με καθήκοντα Αρχιφυλάκων ή Εποπτών και επιθυμούν την κατάρτιση ή επανακατάρτισή τους.

 • Είναι εργαζόμενοι σε ΙΕΠΥΑ ως προσωπικό φύλαξης και προσδοκούν να εξελιχθούν επαγγελματικά ως Αρχιφύλακες-Επόπτες.

 • Είναι άτομα που διαθέτουν Άδεια Εργασίας Προσωπικού ΙΕΠΥΑ και επιθυμούν να ενισχύσουν το βιογραφικό τους σημείωμα, προκειμένου να ενταχθούν πιο εύκολα στον επαγγελματικό κλάδο της Ιδιωτικής Ασφάλειας.

Θεματικές Ενότητες:

 • Νομοθετικό...

Tο πρόγραμμα, θα πραγματοποιηθεί με τη μέθοδο της εξ αποστάσεως ασύγχρονης τηλεκατάρτισης.

Διάρκεια προγράμματος: 200 ώρες (3 μήνες)

Κόστος: 190€

Προαπαιτούμενες γνώσεις: -

Μετά την ολοκλήρωση της παρακολούθησης του προγράμματος, ο εκπαιδευτικός, λαμβάνοντας υπόψη τις ανάγκες και τις δυνατότητες του κάθε παιδιού ξεχωριστά, είναι σε θέση να:

 • Κατηγοριοποιεί τις μαθησιακές δυσκολίες

 • Αναγνωρίζει τα γενικά χαρακτηριστικά των μαθητών με μαθησιακές δυσκολίες

 • Κατανοεί τις δυσκολίες που συνυπάρχουν με τις μαθησιακές δυσκολίες

 • Ανιχνεύει έγκαιρα τις Μαθησιακές Δυσκολίες

 • Ενσωματώνει στρατηγικές στη διδασκαλία ή την παρέμβαση, με σκοπό την ενίσχυση των μαθησιακών δεξιοτήτων του παιδιού.

Πιστοποίηση

Μετά την ολοκλήρωση...

Please reload

Τα νέα μας

Άμεση ενημέρωση για όλα τα τρέχοντα προγράμματα