Στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού προγράμματος ERASMUS+, με κωδικό 2019-1-UK01-KA205-061341 και τίτλο «Μία Ευκαιρία για Αλλαγή: Ενδυνάμωση και Αποκατάσταση» (A Chance for Change: Empowerment and Restoration), το οποίο συντονίζει ο φορέας «Restorative Justice for All» από την Αγγλία και συμμετέχουν ακόμη 5 φορείς από την Ισπανία, την Ιταλία, την Κύπρο, την Ελλάδα και τη Γαλλία, πραγματοποιήθηκε συνάντηση την Πέμπτη 27 Φεβρουαρίου 2020, στο κτίριο που στεγάζεται η Επιμορφωτική Κιλκίς Μ.Ε.Π.Ε..

Η συνάντηση στην οποία συμμετείχαν 10 εργαζόμενοι στον τομέα της νεολαίας από το Κιλκίς, είχε ως βασικό στόχο τη διερεύνηση των βασικών ικανοτήτων  που χρειάζονται οι εργαζόμενοι στον τομέα της  νεολαίας, για να προσελκύσουν τους νέους, σε δραστηριότη...

Η Επιμορφωτική Κιλκίς συμμετέχει ως διακρατικός εταίρος στο πρόγραμμα με τίτλο “Software for Mobility” και ακρωνύμιο «SoftMob» στο πλαίσιο του Erasmus+ ΚΑ202 Στρατηγικές Συμπράξεις για Επαγγελματική Εκπαίδευση και Κατάρτιση. Είναι το 4ο Ευρωπαϊκό πρόγραμμα στο οποίο συμμετέχει η Επιμορφωτική Κιλκίς για το 2019.

Το πρόγραμμα στοχεύει να ανταποκριθεί στις ανάγκες όλων των φορέων που συμμετέχουν σε προγράμματα και δράσεις κινητικότητας και συγκεκριμένα:

  • στο προσωπικό των φορέων αποστολής

  • στο προσωπικό των φορέων υποδοχής

  • στο προσωπικό των εταιριών που φιλοξενούν μια κινητικότητα

  • τους συμμετέχοντες στην κινητικότητα

Μέσω του έργου θα υλοποιηθεί μια ολοκληρωμένη και λειτουργική πλατφόρμα, που θα χρησιμοποιείται για τις καθημερινές...

Η Επιμορφωτική Κιλκίς συμμετέχει ως διακρατικός εταίρος στο πρόγραμμα με τίτλο “Overcoming Students Challenges & Aiding Retention”   και ακρωνύμιο  «OSCAR» στο πλαίσιο του Erasmus+ ΚΑ202 Στρατηγικές Συμπράξεις για Επαγγελματική Εκπαίδευση και Κατάρτιση. Είναι το 3ο Ευρωπαϊκό πρόγραμμα στο οποίο συμμετέχει η Επιμορφωτική Κιλκίς για το 2019.

Στόχος του προγράμματος είναι να εντοπίσει και να καταγράψει τις καλύτερες πρακτικές των φορέων που παρέχουν Επαγγελματική Εκπαίδευση και Κατάρτιση (ΕΕΚ) στην Ευρώπη, αντιμετώπισης του μείζονος θέματος εγκατάλειψης των σπουδών από τους σπουδαστές/εκπαιδευόμενους, λόγω προβλημάτων ψυχικής υγείας (π.χ. στρες, κατάθλιψη, άγχος, κ.λπ.), που μπορεί να οφείλονται σε κοινωνικούς, οικονομικούς ή άλλους παράγο...

Η Επιμορφωτική Κιλκίς, σε συνεργασία με εννέα εκπαιδευτικούς φορείς από την Ευρώπη υλοποιεί το έργο “ CSR and Ethics in Training Centers for benefit of all” στο πλαίσιο του προγράμματος Erasmus+ Στρατηγικές Συμπράξεις. Το έργο χρηματοδοτείται από το πρόγραμμα Erasmus+ Βασική Δράση 2 της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Κύριος στόχος του έργου είναι να φέρει καινοτομία στην εκπαίδευση ενηλίκων, μέσω της ομαδικής δουλειάς 10 εκπαιδευτικών οργανισμών που συντονίζονται από τη Formethic (Γαλλία). Οι υπόλοιποι εκπαιδευτικοί φορείς είναι οι: Ineopole (Γαλλία), RIA (Βουλγαρία), Euphoria (Ιταλία), Proifall (Σουηδία), ΚΕΚ Δίας (Ελλάδα), Mantefiels (Λετονία), Complexul Muzeal National “Moldova” Iasi (Ρουμανία) and Arena I Swiat (Πολωνία).

Άλλοι στόχοι είναι η ενημέρωση όσ...

"And the OSCAR goes to…"

Σε νέο έργο Erasmus+ συμμετέχει η Επιμορφωτική Κιλκίς (το 3ο κατά σειρά), με το ακρωνύμιο OSCAR που προέρχεται από τον τίτλο του έργου “Overcoming Student Challenges & Aiding Retention” την πρόταση του οποίου υπέβαλε το DUNDEE AND ANGUS COLLEGE από το Ηνωμένο Βασίλειο. Το έργο συντονίζει το Κολέγιο από το ΗΒ και σε αυτό συμμετέχουν πέρα από την Επιμορφωτική, οι ακόλουθοι εκπαιδευτικοί φορείς: 
•    Zinev Art Technologies (Βουλγαρία)
•    ESCUELA PROFESIONAL OTXARKOAGA (Ισπανία)
•    ROC Da Vinci College (Ολλανδία)
•    EdupoliPointCollege Oy (Φινλανδία)

Το έργο δεν έχει στόχο την επιβράβευση (όπως ίσως θα σκεφτόταν κανείς βλέποντας το ακρωνύμιο) μιας και σκοπός του είναι να δημι...

Ευκαιρία Για Αλλαγή: Αντιμετώπιση της Βίας με Βάση το Φύλο μέσω της αποκαταστατικής δικαιοσύνης

Στην Επιμορφωτική Κιλκίς πραγματοποιήθηκε τη Δευτέρα 30 Σεπτεμβρίου 2019 η εναρκτήρια συνάντηση του έργου (Ευκαιρία για Αλλαγή: Ενδυνάμωση και Αποκατάσταση» (A Chance for Change: Empowerment & Restoration) που υλοποιείται στο πλαίσιο του προγράμματος Erasmus+. Στη συνάντηση συμμετείχαν 10 εκπρόσωποι των οργανισμών που συμμετέχουν στο έργο από το Ην. Βασίλειο, τη Γαλλία, την Ιταλία και την Κύπρο, ενώ η εκπρόσωπος της Ισπανίας συμμετείχε στη συνάντηση μέσω Skype.


Ελληνικό χρώμα είχε η συνάντηση, μιας και οι 6 από τους 10+1 συμμετέχοντες ήταν Έλληνες, 4 από την Επιμορφωτική, 2 Κύπριοι και ένας “Greek Londoner”. Ο τελευταίος μάλιστα είναι ο ακαδημαϊκός Dr....

Ευκαιρία Για Αλλαγή: Αντιμετώπιση της Βίας με Βάση το Φύλο μέσω της αποκαταστατικής δικαιοσύνης

Σήμερα, το Διεθνές Ινστιτούτο «Aποκαταστατική Δικαιοσύνη Για Όλους» (RJ4All),  εγκαινιάζει με τη χρηματοδότηση του Erasmus+,  το πρόγραμμα «Ευκαιρία Για Αλλαγή» (C4C), το οποίο συγκεντρώνει μια διατομεακή, στρατηγική εταιρική σχέση 6 οργανισμών,  για την ανάπτυξη καινοτόμων, καθοδηγούμενων από την κοινότητα, εκπαιδευτικών μεθόδων και εργαλείων, που θα συμβάλουν στην αντιμετώπιση των βαθύτερων αιτίων, που οδηγούν σε Βία με Βάση το Φύλο (GBV) και διακρίσεις λόγω φύλου.

Στις σύγχρονες ευρωπαϊκές κοινωνίες μας, η Βία με Βάση το Φύλο (GBV), εξακολουθεί να είναι ένα διαδεδομένο φαινόμενο, που επηρεάζει τις ζωές των νέων ανθρώπων, ανεξάρτητα από τη θ...

Η Επιμορφωτική Κιλκίς υλοποίησε το διεθνές σεμινάριο “Motivated Students need Innovative Teacher” (οι εκπαιδευτικοί που καινοτομούν δίνουν κίνητρο για μάθηση στους μαθητές) στο πλαίσιο του προγράμματος Erasmus+. Στο σεμινάριο, διάρκειας 40 ωρών, που πραγματοποιήθηκε από τις 8 έως τις 13 Απριλίου 2019 συμμετείχαν 6 καθηγητές δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης από τη Λιθουανία και την Κύπρο καθώς και μια εκπαιδεύτρια ενηλίκων από τη Λιθουανία.

Στόχος του σεμιναρίου ήταν να επιμορφώσει τους καθηγητές αναφορικά με τις σύγχρονες εκπαιδευτικές ανάγκες και προκλήσεις και να τους βοηθήσει να αναπτύξουν δεξιότητες πάνω στις τάσεις της εποχής. Το σεμινάριο, σχεδιασμένο για καθηγητές και δασκάλους περιλάμβανε 4 θεματικές ενότητες προσανατολισμένες στην παρακίνηση τ...

Η Επιμορφωτική Κιλκίς συμμετείχε στην τελική συνάντηση συντονισμού του έργου Work Based Learning 2.0 «WBL 2.0» στο πλαίσιο του προγράμματος Erasmus+ ΚΑ2 Στρατηγικές Συμπράξεις που πραγματοποιήθηκε στη Βαλένθια της Ισπανίας στις 4 και 5 Οκτωβρίου 2018.

Η συνάντηση φιλοξενήθηκε από την Esmovia, εταιρία που δραστηριοποιείται στο χώρο της διαχείρισης ευρωπαϊκών σχεδίων κινητικότητας, με εξειδίκευση στην παροχή πρακτικής άσκησης στο εξωτερικό για τους τοπικούς σπουδαστές καθώς και φιλοξενία σπουδαστών από όλη την Ευρώπη.

Στο έργο συμμετείχαν 6 εκπαιδευτικοί φορείς από τις χώρες Ελλάδα, Σκοτία, Ισπανία, Ιταλία και Λιθουανία. Την Επιμορφωτική Κιλκίς εκπροσώπησε ο Νίκος Γεωργιάδης, μέλος της ομάδας Ευρωπαϊκών προγραμμάτων.

Κατά τη διάρκεια υλοποίησης του έ...

Τι σημαίνει STEM; Ποια η διαφορά μεταξύ STEM και STEAM; Σε ποιο βαθμό έχουν εισαχθεί σήμερα στην εκπαιδευτική διαδικασία και ποια εργαλεία έχουν δημιουργηθεί; Ίσως έχετε ακούσει γ’ αυτούς τους όρους, ή ίσως σας είναι κάτι εντελώς νέο, πάντως το STEM δεν είναι καινούργιο, αντίθετα γίνεται ολοένα και πιο επίκαιρο τα τελευταία χρόνια καθώς οι εκπαιδευτικοί αναζητούν πιο αποτελεσματικούς και ουσιαστικούς τρόπους να παρακινήσουν και να κάνουν πιο συνεργατικούς τους μαθητές μεταξύ τους.

Ο όρος  “STEM” ορίζεται από τα αρχικά (στα αγγλικά) των λέξεων Επιστήμη, Τεχνολογία Μηχανική και Μαθηματικά, ενώ στον όρο  “STEΑM” προστίθεται η λέξη «Τέχνη».

Όμως η εκπαίδευση STEM είναι πολύ περισσότερο από μια απλή παράθεση λέξεων, είναι μια φιλοσοφία της εκπαίδε...

Please reload

Τα νέα μας

Άμεση ενημέρωση για όλα τα τρέχοντα προγράμματα