Ύστερα από 3 χρόνια συνεργασίας, ολοκληρώθηκε με την τελική συνάντηση στην Αμβέρσα του Βελγίου το έργο με τίτλο «Πώς να κερδίσουμε την πρόκληση: Διεθνοποίηση του Επιπέδου 5 του Ευρωπαϊκού Πλαισίου Προσόντων»,  ένα πρόγραμμα ERASMUS+ KA2.

Το Εθνικό Πλαίσιο Προσόντων (ΕΠΠ), είναι ένα πλαίσιο ταξινόμησης των τίτλων που κατέχει ο κάθε πολίτης. Οι τίτλοι αυτοί έχουν αποκτηθεί μετά την ολοκλήρωση μίας διαδικασίας μάθησης και κατανέμονται σε 8 επίπεδα, από την πρωτοβάθμια μέχρι την ανώτατη εκπαίδευση.

Το Επίπεδο 5 περιλαμβάνει Πτυχίο Επαγγελματικής Ειδικότητας, Εκπαίδευσης και Κατάρτισης, Επιπέδου 5 (χορηγείται στους αποφοίτους της τάξης μαθητείας των ΕΠΑΛ μετά από πιστοποίηση), Δίπλωμα Επαγγελματικής Ειδικότητας, Εκπαίδευσης και Κατάρτισης, Επιπέδου 5 (...

Please reload

Τα νέα μας

Άμεση ενημέρωση για όλα τα τρέχοντα προγράμματα