ΑΝΟΙΞΕ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΑΝΕΡΓΩΝ 29-64 ΕΤΩΝ ΣΕ ΚΛΑΔΟΥΣ ΑΙΧΜΗΣ»

Το πρόγραμμα περιλαμβάνει:

• Πρόγραμμα θεωρητικής κατάρτισης 120 ωρών,

Συμβουλευτική υποστήριξη των ωφελούμενων

Πιστοποίηση γνώσεων,

Πρακτική άσκηση 500 ωρών (η οποία δε θα υπερβαίνει τους 5 μήνες) σε επιχειρήσεις κλάδων αιχμής της ελληνικής οικονομίας (Εμπόριο, Logistics, Έργα υποδομής και Τεχνικά επαγγέλματα, Τουρισμός, Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών, Περιβάλλον-Διαχείριση Στερεών και Υγρών Αποβλήτων, Τρόφιμα-Ποτά, Ενέργεια, Αγροτικός Τομέας, Βιομηχανία),

 

 

 

Δικαίωμα συμμετοχής:

•  Άνεργοι

•  Γεννηθέντες από 1.1.1953 μέχρι και 31.12.1987,

• Απόφοιτοι υποχρεωτικής, Δευτεροβάθμιας, Μεταδευτεροβάθμιας εκ/σης, ΑΕΙ/ΤΕΙ

 

Eκπαιδευτικό επίδομα 2.600 ευρώ (συμπεριλαμβανομένων των νόμιμων κρατήσεων)

 

 

 

 

 

ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΗ ΚΙΛΚΙΣ

σε Κιλκίς και Πολύκαστρο,

 

 

 

• Άμεση έναρξη τμημάτων     

• Μεγάλο δίκτυο συνεργαζόμενων επιχειρήσεων πρακτικής άσκησης     

• Συνεργασία για την εξεύρεση θέση πρακτικής που σας ενδιαφέρει     

• Υψηλή ποιότητα παρεχόμενων υπηρεσιών     

• Σύγχρονος τεχνολογικός εξοπλισμός     

• Άρτια εξοπλισμένες αίθουσες     

• Μεγάλοι χώροι διαλειμμάτων   

• Άνετο parking

 

Επίσημος Ιστότοπος www.voucher.gov.gr

 

 

Tags:

Please reload

Please reload