Σεμινάριο DPO-GDPR (ΕΕ 679/2016)

 

 

Στο πλαίσιο συμμόρφωσης με τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας των Προσωπικών Δεδομένων, η Επιμορφωτική Κιλκίς διοργανώνει εκπαιδευτικό σεμινάριο 10 ωρών στις 22 & 24 Οκτωβρίου 2018.

Please reload

Please reload