Νέα τμήμα κατάρτισης στους Η/Υ στα αντικείμενα: 

  • επεξεργασία κειμένου (Word)

  • υπολογιστικά φύλλα (Excel)

  • υπηρεσίες διαδικτύου (Internet & email)

  • παρουσιάσεις (Power point)

  • βάσεις δεδομένων (Access)

  • Windows

Ημερομηνίες:

(ΚΙΛΚΙΣ)

(ΠΟΛΥΚΑΣΤΡΟ)

  • 03/03/2020

Στις 5 Μαρτίου έχει η οριστεί η επόμενη εξεταστική περίοδος για πιστοποίηση στους Η/Υ από την Επιμορφωτική Κιλκίς. Οι εξετάσεις θα πραγματοποιηθούν στις εγκαταστάσεις της Επιμορφωτικής στο Κιλκίς. Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε μαζί μας εδώ.

Επόμενες εξετάσεις έχουν οριστεί για τον Ιανουάριο και συγκεκριμένα για τις ημερομηνίες:

Πέμπτ...

Η ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΗ ΚΙΛΚΙΣ εξασφάλισε συνεργασία με φορέα του Δημοσίου, το Επαγγελματικό Επιμελητήριο Θεσσαλονίκης και διοργανώνει σεμινάρια Εκπαίδευσης Εκπαιδευτών Ενηλίκων, τα οποία οδηγούν απευθείας στη διαδικασία εξετάσεων πιστοποίησης ΕΟΠΠΕΠ.

Η βεβαίωση παρακολούθησης του Προγράμματος:

  • οδηγεί απευθείας στη διαδικασία εξετάσεων πιστοποίησης Εκπαιδευτικής Επάρκειας του ΕΟΠΠΕΠ, για όσους δεν  διαθέτουν την απαιτούμενη εκπαιδευτική εμπειρία (150 ώρες) σε ενήλικες (βάσει του άρθρου 67 του Ν. 4386/2016)

  • αναγνωρίζεται και μοριοδοτείται από φορείς του Δημοσίου όπως ΚΕΚ, Σχολές Γονέων, ΙΕΚ, ΣΕΚ, το Ίδρυμα Νεολαίας και Δια Βίου Μάθησης, Κέντρα Δια Βίου Μάθησης Δήμων και Δημόσιων φορέων κ.α.

Το πρόγραμμα παρέχει και ΔΩΡΕΑΝ συμμετοχή σε εξετάσεις...

Προκηρύχθηκε το νέο πρόγραμμα επαγγελματικής κατάρτισης  Λ.Α.Ε.Κ. 1-49/2018, που αφορά εργαζόμενους ασφαλισμένους του ΙΚΑ, σε επιχειρήσεις  που απασχολούν μέχρι 49 άτομα αλλά και άνεργους που το 2017 είχαν από 50 μέχρι 300 ένσημα, εκ των οποίων τα 125 το μέγιστο στον ίδιο εργοδότη. Το πρόγραμμα επιδοτεί τους καταρτιζόμενους με 5 € ανά ώρα κατάρτισης και τα θέματα που θα αναπτυχθούν είναι : αντιμετώπιση άγχους, ανάπτυξη ψηφιακών δεξιοτήτων, γερμανικά, ισπανικά και ανάπτυξη οριζόντιων δεξιοτήτων. Η κατάρτιση έχει διάρκεια 40 ωρών και θα λάβει χώρα εκτός ωραρίου εργασίας. Οι ενδιαφερόμενοι που θέλουν να συμμετέχουν, μπορούν να επικοινωνήσουν με το ΚΕΚ-ΚΔΒΜ2 Επιμορφωτική Κιλκίς στα τηλέφωνα 2341029690 και 2341028705.

Η Επιμορφωτική Κιλκίς διοργανώνει προγράμματα επιμόρφωσης Τεχνικών Ασφαλείας για εργοδότες που απασχολούν προσωπικό και είναι υποχρεωτικό σύμφωνα με το νόμο 3850/2010 να επιμορφωθούν για να αναλάβουν οι ίδιοι καθήκοντα Τεχνικού Ασφαλείας στην επιχείρηση τους. Επίσης και εργαζόμενοι που απασχολούνται σε επιχειρήσεις και έχουν τα τυπικά προσόντα μπορούν να επιμορφωθούν και να γίνουν Τεχνικοί Ασφαλείας.

Έως την ημερομηνία διενέργειας του σεμιναρίου η επιχείρηση χρησιμοποιεί στην Επιθεώρηση εργασίας τον αρ. πρωτοκόλλου παραλαβής της Αίτησης Εκπαίδευσης.

Η Επιμορφωτική Κιλκίς, από το 2003 έχει εκπαιδεύσει περισσότερους από 950 εργοδότες-Τεχνικούς Ασφαλείας σε Κιλκίς, Παιονία και Θεσσαλονίκη όπου οι εν λόγω επιχειρηματίες απαλλάχθηκαν από την ετήσια επι...

Please reload

Τα νέα μας

Άμεση ενημέρωση για όλα τα τρέχοντα προγράμματα