Πιστοποιημένη εκπαίδευση στους

Ηλεκτρονικούς Υπολογιστές

Διάρκεια εκπαίδευσης: 30 ώρες (πρωί ή απόγευμα)

1 Η/Υ ανά άτομο

Μετά την ολοκλήρωση του προγράμματος ακολουθούν απευθείας εξετάσεις πιστοποίησης.

Διδάσκονται οι βασικές ενότητες:

 • Επεξεργασία Κειμένου (MS Word)

 • Υπολογιστικά Φύλλα (MS Excel)

 • Πληροφορίες και Επικοινωνίες (Internet)

Η εκπαίδευση πραγματοποιείται στις αίθουσες Η/Υ της Επιμορφωτικής σε Κιλκίς και Πολύκαστρο.

ή / και (εφόσον το επιθυμεί ο εκπαιδευόμενος) οι ενότητες

 • Βάσεις Δεδομένων (MS Access)

 • Παρουσιάσεις (MS PowerPoint)

 • Χειρισμός και Διαχείριση Αρχείων (Windows)

Το Standard pack περιλαμβάνει:

 • 30 ώρες κατάρτισης (προαιρετικά, σε πρωινό ή απογευματινό τμήμα)

 • Εγκατάσταση προσομοίωσης εξετάσεων με video-λύσεις

 • Εξετάσεις πιστοποίησης (περιλαμβάνεται και μια δωρεάν επανεξέταση)

 • Office 365 A1 για σπουδαστές (για ένα χρόνο)

Το Full pack περιλαμβάνει ότι και το Standard και επιπλέον:

 • Office 365 A3 για σπουδαστές (για ένα χρόνο)

Το Promo pack αφορά ειδικές κατηγορίες υποψηφίων (π.χ. άνεργοι, φοιτητές κ.λπ.)
 

Το πιστοποιητικό είναι αναγνωρισμένο από το ΑΣΕΠ, Δημόσιους και Ιδιωτικούς φορείς και δεν χρειάζεται ανανέωση.