Εκπαίδευση Εκπαιδευτών Ενηλίκων

για απευθείας συμμετοχή στη διαδικασία εξετάσεων πιστοποίησης ΕΟΠΠΕΠ

Η ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΗ ΚΙΛΚΙΣ εξασφάλισε συνεργασία με φορέα του Δημοσίου και διοργανώνει σεμινάρια Εκπαίδευσης Εκπαιδευτών Ενηλίκων, τα οποία οδηγούν απευθείας στη διαδικασία εξετάσεων πιστοποίησης ΕΟΠΠΕΠ.

Η βεβαίωση παρακολούθησης του Προγράμματος:

  • οδηγεί απευθείας στη διαδικασία εξετάσεων πιστοποίησης Εκπαιδευτικής Επάρκειας του ΕΟΠΠΕΠ, για όσους δεν  διαθέτουν την απαιτούμενη εκπαιδευτική εμπειρία (150 ώρες) σε ενήλικες (βάσει του άρθρου 67 του Ν. 4386/2016)

Το πρόγραμμα έχει συνολική διάρκεια 160 διδακτικές ώρες που κατανέμονται ως εξής:

  • 134 ώρες ασύγχρονης εκπαίδευσης

  • 26 ώρες σύγχρονης online τηλεκπαίδευσης