Κατάρτιση και Πιστοποίηση του προσωπικού Ι.Ε.Π.Υ.Α.

Η Επιμορφωτική Κιλκίς, σε συνεργασία με το Κέντρο Μελετών Ασφαλείας (ΚΕΜΕΑ) διοργανώνει επιμορφωτικά σεμινάρια για την Κατάρτιση και Πιστοποίηση του Προσωπικού των Ιδιωτικών Επιχειρήσεων Παροχής Υπηρεσιών Ασφάλειας, σύμφωνα με την υπ.αριθμ. 4892/1/76-γ/17-5-2010 Κ.Υ.Α., Άρθρο 1. Για την έκδοση άδειας εργασίας η ανανέωση, προσωπικού Ι.Ε.Π.Υ.Α επιπέδου 1, απαιτείται ο ενδιαφερόμενος να κατέχει πιστοποιητικό επαγγελματικής κατάρτισης.

Μετά το τέλος του προγράμματος κατάρτισης, ακολουθούν εξετάσεις πιστοποίησης, οι οποίες καθορίζονται και διενεργούνται από τον Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. και το ΚΕΜΕΑ.

 

Οι εκπαιδευτές έχουν πιστοποιημένη εκπαιδευτική επάρκεια και πολύ σημαντική εμπειρία σε κάθε εκπαιδευτικό τομέα που απαιτεί το πρόγραμμα.

Για τη συμμετοχή στο επιμορφωτικό σεμινάριο, προβλέπεται κόστος κατάρτισης 300€/άτομο και κόστος πιστοποίησης 150€/άτομο (παράβολα στον Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. και το ΚΕΜΕΑ).

΄Εκπτωση 20% στο κόστος κατάρτισης σε ομάδες άνω των 15 ατόμων