Οι εκπαιδευτικές μέθοδοι και διαδικασίες στην πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση αποτελούν καίριο ζήτημα για τους φορείς που χαράσσουν τις πολιτικές εκπαίδευσης, τα εκπαιδευτικά ιδρύματα, τους εκπαιδευτικούς αλλά και τους γονείς, εφόσον οι γνώσεις που λαμβάνονται από την μαθητική κοινότητα στις ηλικίες 6-18 ετών, διαμορφώνουν τον κορμό του εκπαιδευτικού υπόβαθρου ενός αυριανού ενήλικα πολίτη. Οι νέες μέθοδοι εκπαίδευσης συμβαδίζουν με την εξέλιξη της τεχνολογίας και έχουν στόχο αφενός την προσέλκυση των μαθητών στη μάθηση και αφετέρου την ανάπτυξη ικανοτήτων και δεξιοτήτων που αφορούν τις ΤΠΕ.

Η εξ αποστάσεως εκπαίδευση μέσω τηλεκατάρτισης στην πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση αποτελεί φλέγον θέμα εδώ και περίπου μισό χρόνο, λόγω τη...

Η παροχή πρώτων βοηθειών διαπνέεται από την επιθυμία του ανθρώπου-υπαλλήλου-επαγγελματία να είναι υπεύθυνος και χρήσιμος στους άλλους. Η απόκτηση γνώσεων παροχής πρώτων βοηθειών είναι καλό να μην αντιμετωπίζεται σαν υποχρέωση αλλά σαν επιθυμία- μιας και οι γνώσεις πρώτων βοηθειών μπορούν να σώσουν μια ζωή. Με στόχο την αντιμετώπιση της έλλειψης γνώσεων του εκπαιδευτικού κοινού, το Πιστοποιημένο Κέντρο Δια Βίου Μάθησης Επιπέδου 2 ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΗ ΚΙΛΚΙΣ Μ.Ε.Π.Ε, υλοποίησε στο Παράρτημα Πολυκάστρου, ακόμη ένα επιτυχημένο τμήμα εκπαίδευσης. Το σεμινάριο με τίτλο «Α’ βοήθειες εντός και εκτός χώρου εργασίας» πραγματοποιήθηκε στις 03.09.20 με την απόλυτη τήρηση των μέτρων για την προστασία από τον COVID 19.

Στόχος του σεμιναρίου ήταν να αποκτήσουν οι συμμε...

ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ: Α' βοήθειες εντός και εκτός χώρου εργασίας

ΣΤΟΧΟΣ

Στόχος του σεμιναρίου είναι να αποκτήσουν οι συμμετέχοντες βασικές γνώσεις και δεξιότητες στην παροχή πρώτων βοηθειών εντός και εκτός χώρους εργασίας, ώστε να μπορούν να ανταποκριθούν σε δύσκολες και αιφνιδιαστικές καταστάσεις που αφορούν την προστασία της υγείας του ανθρώπου.

ΑΝΑΓΚΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ​

 • Διαπίστωση μεγάλου αριθμού θυμάτων λόγω της μη ικανότητας παροχής πρώτων βοηθειών από άτομα του περιβάλλοντα χώρου

 • Ελλιπείς γνώσεις αντιμετώπισης αιφνιδιαστικών προβλημάτων της ανθρώπινης υγείας εντός και εκτός χώρου εργασίας

 • Άγνοια συμπεριφοράς σε περιπτώσεις ατυχημάτων που συμβαίνουν εντός και εκτός χώρου εργασίας (π.χ. πνιγμός από ξένο σώμα/τροφή, τραυματισμός, διάστρεμμα κ.ά.)

  ...

ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ: ΒΑΣΙΚΕΣ ΓΝΩΣΕΙΣ ΤΗΛΕΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ (Α’ΒΑΘΜΙΑ & Β’ΒΑΘΜΙΑ) ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

ΣΤΟΧΟΣ

Στόχος του σεμιναρίου είναι να αποκτήσουν οι συμμετέχοντες βασικές γνώσεις και δεξιότητες στην παροχή εκπαιδευτικών υπηρεσιών στους μαθητές μέσω της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης (με σύγχρονη και ασύγχρονη μέθοδο). Επίσης, στόχος είναι η ικανότητα ανταπόκρισης των εκπαιδευτικών, στις ανάγκες που δημιουργήθηκαν λόγω του COVID 19.

ΠΟΙΟΥΣ ΑΦΟΡΑ-ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν: εκπαιδευτικοί (δάσκαλοι, καθηγητές, ιδιοκτήτες φροντιστηρίων Ξένων Γλωσσών, Μέσης Εκπαίδευσης)

ΑΝΑΓΚΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ

 • Διαπίστωση μεγάλου αριθμού προβλημάτων ή δυσκολιών στην εξ αποστάσεως εκπαίδευση - ειδικά μετά την ύπαρξη του COVID 19

 • Ελλιπείς γνώσεις αντιμετώ...

Για το πολυτιμότερο αγαθό, τη διαφύλαξη της ανθρώπινης ζωής, υλοποιήθηκε σεμινάριο στο παράρτημα του Πιστοποιημένου Κέντρου Δια Βίου Μάθησης Επιπέδου2 ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΗ ΚΙΛΚΙΣ Μ.Ε.Π.Ε., στο Πολύκαστρο. Το σεμινάριο με τίτλο «Α’ βοήθειες εντός και εκτός χώρου εργασίας» πραγματοποιήθηκε στις 30.07.20 με την απόλυτη τήρηση των μέτρων για την προστασία από τον COVID 19 και το αμέριστο ενδιαφέρον των συμμετεχόντων. 
Στόχος του σεμιναρίου ήταν να αποκτήσουν οι συμμετέχοντες βασικές γνώσεις και δεξιότητες στην παροχή πρώτων βοηθειών εντός και εκτός χώρου εργασίας, ώστε να μπορούν να ανταποκριθούν σε δύσκολες και αιφνιδιαστικές καταστάσεις που αφορούν την προστασία της υγείας του ανθρώπου.
Στο σεμινάριο δίδαξε η κ. Ευδοξία Τσιτουρίδου- νοσηλεύτρια με εξειδίκ...

- Είσαι ΕΠΙΤΥΧΩΝ;

- ΕΛΑ ΣΤΗΝ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΗ

ΤΜΗΜΑΤΑ ΚΙΛΚΙΣ ΚΑΙ ΠΟΛΥΚΑΣΤΡΟ

ΕΚΔΗΛΩΣΕ το ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝ ΣΟΥ στα τμήματα εκπαίδευσης που οργανώνει η ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΗ ΚΙΛΚΙΣ ΜΕΠΕ σε ΚΙΛΚΙΣ και ΠΟΛΥΚΑΣΤΡΟ

ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΕ το ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΟΥ για κατάρτιση 150 ωρών και ΑΠΟΚΤΗΣΕ την ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ-ΕΦΟΔΙΟ που είναι ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΗ στην ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΕΠΙΛΕΞΕ τον πάροχο κατάρτισης που ΣΟΥ ΠΡΟΣΦΕΡΕΙ

Άριστες συνθήκες ασφάλειας και προστασίας υγείας σε ΚΙΛΚΙΣ και ΠΟΛΥΚΑΣΤΡΟ

 • 8 ευρύχωρες αίθουσες όπου τηρούνται σχολαστικά  οι κανόνες για τον COVID 19 αλλά και

 • μεγάλους αύλειους χώρους

 • εμπειρία

 • τεχνογνωσία

 • υπευθυνότητα

 • αξιοπιστία

 • σύγχρονες εγκαταστάσεις και εξοπλισμό

Ηλεκτρονικά, συμπληρώνοντας την φόρμα από εδώ  ή τηλεφωνικά:

 • 23410 28705 & 29690 (Κιλκίς)

 • ...

Σύμφωνα με την ευρωπαϊκή και εθνική νομοθεσία όσοι χειρίζονται γεωργικά φάρμακα θα πρέπει υποχρεωτικά να έχουν την αντίστοιχη γνώση και πιστοποίηση.

Στην Επιμορφωτική Κιλκίς υλοποιούνται εξετάσεις πιστοποίησης για την ορθή χρήση γεωργικών φαρμάκων, τόσο για τους νέους αγρότες όσο και για εκείνους που έληξε η προηγούμενη πιστοποίηση (ΕΠΑΝΕΚΔΟΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ).

Από το 2015 έχουν υλοποιηθεί 77 τμήματα εξετάσεων στο Κιλκίς και στο Πολύκαστρο και έχουν πιστοποιηθεί 1100 χειριστές φαρμάκων, με 100% επιτυχία!

Με την απόκτηση της πιστοποίησης στην ορθή χρήση γεωργικών φαρμάκων, ο χειριστής μπορεί να:

 •  προστατεύσει την υγεία του παραγωγού και των καταναλωτών

 • προφυλάσσει το περιβάλλον

 • παράγει ποιοτικά προϊόντα

 • ανταπεξέλθει στις απαιτήσεις...

Ξεκίνησε η υποβολή ηλεκτρονικών αιτήσεων από τους ενδιαφερόμενους εγγεγραμμένους ανέργους, 18 ετών και άνω, για 36.500 θέσεις πλήρους απασχόλησης και για χρονικό διάστημα 8 μηνών, στο πλαίσιο της δράσης «Προώθηση της απασχόλησης μέσω Προγραμμάτων Κοινωφελούς Χαρακτήρα για 36.500 άτομα σε Δήμους, Περιφέρειες, Κέντρα Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφερειών (ΚΚΠΠ)/συναφείς φορείς, Υπηρεσίες Υπουργείων και άλλων φορέων».

Οι αιτήσεις μπορούν να υποβληθούν μέχρι την Δευτέρα, 6 Ιουλίου 2020 και ώρα 11:00 π.μ. μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης του Ελληνικού Δημοσίου gov.gr στην διεύθυνση:

https://www.gov.gr/ipiresies/ergasia-kai-asphalise/apozemioseis-kai-parokhes/programmata-koinophelous-kharaktera

με τη χρήση των κωδικών πρόσβασης TAXISnet ή τους κωδικούς πρόσβαση...

Η ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΗ ΚΙΛΚΙΣ ΜΕΠΕ, επικεφαλής εταιρικού σχήματος από 6 Πανεπιστημιακά Ιδρύματα από 6 Μεσογειακές χώρες συμμετείχε στην πρόσκληση του προγράμματος ENI CBC MED για Στρατηγικά Έργα, στην οποία υποβλήθηκαν τελικά περίπου 200 προτάσεις.

Το Πρόγραμμα ENI CBC Med (European Neighbourhood Instrument Cross-Border Cooperation “Mediterranean Sea Basin Programme”) αποτελεί πολύπλευρη πρωτοβουλία διασυνοριακής συνεργασίας στην περιοχή της Μεσογείου και χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ) στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Γειτονίας (ΕΜΓ).

Η πρότασή μας που εντάσσεται στο στόχο «Υποστήριξη της εκπαίδευσης, έρευνας, τεχνολογικής ανάπτυξης και καινοτομίας (προώθηση οικονομικής και κοινωνικής ανάπτυξης)» εγκρίθηκε (24 εγκεκριμένες στις 200) για...

Η Κεντρική Ένωση Επιμελητηρίων Ελλάδος (Κ.Ε.Ε.Ε.) πρόκειται να υλοποιήσει  Επιδοτούμενα Προγράμματα Κατάρτισης και Πιστοποίησης Εργαζομένων στην Κεντρική Μακεδονία.
 
ΕΠΙΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ


Τα Προγράμματα περιλαμβάνουν :

 1. Συμβουλευτική. Συγκεκριμένα, περιλαμβάνονται 5 εξατομικευμένες συνεδρίες, Επαγγελματικής Συμβουλευτικής.

 2. Κατάρτιση 100 ωρών για την συμπλήρωση και ενίσχυση γνώσεων σε εξειδικευμένα θεματικά αντικείμενα και ειδικότητες.

 3. Πιστοποίηση από διαπιστευμένους φορείς πιστοποίησης προσώπων, σύμφωνα με το διεθνές πρότυπο ΕΛΟΤ EN ISO/IEC 17024.

 
Δικαίωμα συμμετοχής
Δικαίωμα συμμετοχής στα Προγράμματα έχουν όλοι οι Εργαζόμενοι του Ιδιωτικού τομέα της Οικονομίας (με σχέση εξαρτημένης εργασίας), ανεξαρτήτως του κλάδου ή της επ...

Please reload

Τα νέα μας

Άμεση ενημέρωση για όλα τα τρέχοντα προγράμματα