Η Επιμορφωτική Κιλκίς συμμετέχει ως διακρατικός εταίρος στο πρόγραμμα με τίτλο “Overcoming Students Challenges & Aiding Retention”   και ακρωνύμιο  «OSCAR» στο πλαίσιο του Erasmus+ ΚΑ202 Στρατηγικές Συμπράξεις για Επαγγελματική Εκπαίδευση και Κατάρτιση. Είναι το 3ο Ευρωπαϊκό πρόγραμμα στο οποίο συμμετέχει η Επιμορφωτική Κιλκίς για το 2019.

Στόχος του προγράμματος είναι να εντοπίσει και να καταγράψει τις καλύτερες πρακτικές των φορέων που παρέχουν Επαγγελματική Εκπαίδευση και Κατάρτιση (ΕΕΚ) στην Ευρώπη, αντιμετώπισης του μείζονος θέματος εγκατάλειψης των σπουδών από τους σπουδαστές/εκπαιδευόμενους, λόγω προβλημάτων ψυχικής υγείας (π.χ. στρες, κατάθλιψη, άγχος, κ.λπ.), που μπορεί να οφείλονται σε κοινωνικούς, οικονομικούς ή άλλους παράγο...

Η ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΗ ΚΙΛΚΙΣ Μ.Ε.Π.Ε.

υλοποιεί προγράμματα κατάρτισης:

Εκπαιδευτικού Προγράμματος Επιπέδου ΙΙΙ, διάρκειας 120 ωρών

στη Χρήση Τεχνολογιών και Επικοινωνίας ΤΠΕ και η πιστοποίηση των γνώσεων και δεξιοτήτων πληροφορικής,

στο πλαίσιο της δράσης με αντικείμενο

ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ στο πλαίσιο της πράξης «Προώθηση της απασχόλησης μέσω προγραμμάτων Κοινωφελούς χαρακτήρα, συμπεριλαμβανομένης και της κατάρτισης σε 56 Δήμους και 37 Υπηρεσίες του Υπουργείου Περιβάλλοντος/ φορείς διαχείρισης προστατευόμενων περιοχών»

 Αρ. Πρωτ. 9.5483/09-10-2019

ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ 2/2019

Ωφελούμενοι της δράσης είναι οι συμμετέχοντες στα προγράμματα κοινωφελούς χαρακτήρα της ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ Νο 3/2019 που έχουν τοποθετηθεί σε θέσεις απασχόλησης και έχουν επιλέξει να παρ...

Η ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΗ ΚΙΛΚΙΣ Μ.Ε.Π.Ε.

υλοποιεί προγράμματα κατάρτισης:

Εκπαιδευτικού Προγράμματος Επιπέδου Ι, διάρκειας 120 ωρών

στη Χρήση Τεχνολογιών και Επικοινωνίας ΤΠΕ και η πιστοποίηση των γνώσεων και δεξιοτήτων πληροφορικής,

στο πλαίσιο της δράσης με αντικείμενο

ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ στο πλαίσιο της πράξης «Προώθηση της απασχόλησης μέσω προγραμμάτων Κοινωφελούς χαρακτήρα, συμπεριλαμβανομένης και της κατάρτισης σε 56 Δήμους και 37 Υπηρεσίες του Υπουργείου Περιβάλλοντος/ φορείς διαχείρισης προστατευόμενων περιοχών»

 Αρ. Πρωτ. 9.5483/09-10-2019

ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ 2/2019

Ωφελούμενοι της δράσης είναι οι συμμετέχοντες στα προγράμματα κοινωφελούς χαρακτήρα της ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ Νο 3/2019 που έχουν τοποθετηθεί σε θέσεις απασχόλησης και έχουν επιλέξει να παρακ...

Η Επιμορφωτική Κιλκίς, σε συνεργασία με εννέα εκπαιδευτικούς φορείς από την Ευρώπη υλοποιεί το έργο “ CSR and Ethics in Training Centers for benefit of all” στο πλαίσιο του προγράμματος Erasmus+ Στρατηγικές Συμπράξεις. Το έργο χρηματοδοτείται από το πρόγραμμα Erasmus+ Βασική Δράση 2 της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Κύριος στόχος του έργου είναι να φέρει καινοτομία στην εκπαίδευση ενηλίκων, μέσω της ομαδικής δουλειάς 10 εκπαιδευτικών οργανισμών που συντονίζονται από τη Formethic (Γαλλία). Οι υπόλοιποι εκπαιδευτικοί φορείς είναι οι: Ineopole (Γαλλία), RIA (Βουλγαρία), Euphoria (Ιταλία), Proifall (Σουηδία), ΚΕΚ Δίας (Ελλάδα), Mantefiels (Λετονία), Complexul Muzeal National “Moldova” Iasi (Ρουμανία) and Arena I Swiat (Πολωνία).

Άλλοι στόχοι είναι η ενημέρωση όσ...

Το ΚΕΚ-ΚΕΔΙΒΙΜ 2 ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΗ ΚΙΛΚΙΣ συνεργάστηκε με Εργοδοτικούς Συλλόγους του νομού Κιλκίς και σε ορισμένα προγράμματα με το Εργατοϋπαλληλικό Κέντρο Κιλκίς, σε ότι αφορά την υλοποίηση σεμιναρίων για εργαζομένους των τοπικών επιχειρήσεων. Τα σεμινάρια υλοποιήθηκαν με την έγκριση και επιχορήγηση του ΟΑΕΔ στο πλαίσιο των προγραμμάτων ΛΑΕΚ 1-49.

Τα βασικά θέματα των σεμιναρίων ήταν η ανάπτυξη προσωπικών και ψηφιακών δεξιοτήτων. Η διάρκεια κάθε σεμιναρίου ήταν 40 ώρες με υποχρεωτική παρακολούθηση των συμμετεχόντων. Ορισμένες από τις θεματικές ενότητες που αναλύθηκαν είναι: ανάπτυξη κοινωνικών δεξιοτήτων και ικανοτήτων, διαχείριση πίεσης-άγχους στον εργασιακό τομέα, ευ ζην, κοινωνικοποίηση και social media, επικοινωνία και κοινωνική δικτύωση, ψηφιακέ...

O ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΩΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΡΕΑΤΟΣ «Σ.Ε.Β.Ε.Κ.», ως Δικαιούχος της Πράξης με τίτλο: «Κατάρτιση και Πιστοποίηση Γνώσεων και Δεξιοτήτων στον κλάδο Επεξεργασίας Κρέατος», με κωδικό ΟΠΣ 5002525, που υλοποιείται στο πλαίσιο του Ε.Π. «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα & Καινοτομία 2014-2020», με συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΕΙ

την έναρξη της υποβολής αιτήσεων, για εργαζομένους του ιδιωτικού τομέα, στο έργο "Κατάρτιση και Πιστοποίηση Γνώσεων και Δεξιοτήτων στον κλάδο Επεξεργασίας Κρέατος».

Από την Πέμπτη 05.12.2019, οι ενδιαφερόμενοι εργαζόμενοι του ι

διωτικού τομέα μπορούν να καταχωρούν την αίτηση συμμετοχής τους, για το έργο «Κατάρτιση και Πιστοποίηση Γνώσεων και Δεξιοτήτων στον κλάδο Επεξεργασί...

Για ακόμη μια χρονιά συνεχίστηκε επιτυχώς η συνεργασία του ΚΕΚ-ΚΕΔΙΒΙΜ 2 ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΗ ΚΙΛΚΙΣ με τον Εμποροεπαγγελματικό Σύλλογο Γουμένισσας, σε ότι αφορά την υλοποίηση σεμιναρίου για εργαζομένους των τοπικών επιχειρήσεων.

Το σεμινάριο υλοποιήθηκε με την έγκριση και επιχορήγηση του ΟΑΕΔ στο πλαίσιο των προγραμμάτων ΛΑΕΚ 1-49 και είχε θέμα «Ανάπτυξη Προσωπικών Δεξιοτήτων». Η διάρκεια του σεμιναρίου ήταν 40 ώρες με υποχρεωτική παρακολούθηση των συμμετεχόντων.

Τα θεματικά αντικείμενα που αναπτύχθηκαν αφορούσαν κυρίως την ανάπτυξη κοινωνικών

δεξιοτήτων και ικανοτήτων, τη διαχείριση πίεσης-άγχους στον εργασιακό τομέα, το ευ ζην, την κοινωνικοποίηση και τα social media, την επικοινωνία και την κοινωνική δικτύωση, τις ψηφιακές δεξιότητες, την υγιεινή και α...

"And the OSCAR goes to…"

Σε νέο έργο Erasmus+ συμμετέχει η Επιμορφωτική Κιλκίς (το 3ο κατά σειρά), με το ακρωνύμιο OSCAR που προέρχεται από τον τίτλο του έργου “Overcoming Student Challenges & Aiding Retention” την πρόταση του οποίου υπέβαλε το DUNDEE AND ANGUS COLLEGE από το Ηνωμένο Βασίλειο. Το έργο συντονίζει το Κολέγιο από το ΗΒ και σε αυτό συμμετέχουν πέρα από την Επιμορφωτική, οι ακόλουθοι εκπαιδευτικοί φορείς: 
•    Zinev Art Technologies (Βουλγαρία)
•    ESCUELA PROFESIONAL OTXARKOAGA (Ισπανία)
•    ROC Da Vinci College (Ολλανδία)
•    EdupoliPointCollege Oy (Φινλανδία)

Το έργο δεν έχει στόχο την επιβράβευση (όπως ίσως θα σκεφτόταν κανείς βλέποντας το ακρωνύμιο) μιας και σκοπός του είναι να δημι...

Ευκαιρία Για Αλλαγή: Αντιμετώπιση της Βίας με Βάση το Φύλο μέσω της αποκαταστατικής δικαιοσύνης

Στην Επιμορφωτική Κιλκίς πραγματοποιήθηκε τη Δευτέρα 30 Σεπτεμβρίου 2019 η εναρκτήρια συνάντηση του έργου (Ευκαιρία για Αλλαγή: Ενδυνάμωση και Αποκατάσταση» (A Chance for Change: Empowerment & Restoration) που υλοποιείται στο πλαίσιο του προγράμματος Erasmus+. Στη συνάντηση συμμετείχαν 10 εκπρόσωποι των οργανισμών που συμμετέχουν στο έργο από το Ην. Βασίλειο, τη Γαλλία, την Ιταλία και την Κύπρο, ενώ η εκπρόσωπος της Ισπανίας συμμετείχε στη συνάντηση μέσω Skype.


Ελληνικό χρώμα είχε η συνάντηση, μιας και οι 6 από τους 10+1 συμμετέχοντες ήταν Έλληνες, 4 από την Επιμορφωτική, 2 Κύπριοι και ένας “Greek Londoner”. Ο τελευταίος μάλιστα είναι ο ακαδημαϊκός Dr....

Please reload

Τα νέα μας

Άμεση ενημέρωση για όλα τα τρέχοντα προγράμματα