Σύμφωνα με την ευρωπαϊκή και εθνική νομοθεσία όσοι χειρίζονται γεωργικά φάρμακα θα πρέπει υποχρεωτικά να έχουν την αντίστοιχη γνώση και πιστοποίηση.

Στην Επιμορφωτική Κιλκίς υλοποιούνται εξετάσεις πιστοποίησης για την ορθή χρήση γεωργικών φαρμάκων, τόσο για τους νέους αγρότες όσο και για εκείνους που έληξε η προηγούμενη πιστοποίηση (ΕΠΑΝΕΚΔΟΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ).

Από το 2015 έχουν υλοποιηθεί 77 τμήματα εξετάσεων στο Κιλκίς και στο Πολύκαστρο και έχουν πιστοποιηθεί 1100 χειριστές φαρμάκων, με 100% επιτυχία!

Με την απόκτηση της πιστοποίησης στην ορθή χρήση γεωργικών φαρμάκων, ο χειριστής μπορεί να:

 •  προστατεύσει την υγεία του παραγωγού και των καταναλωτών

 • προφυλάσσει το περιβάλλον

 • παράγει ποιοτικά προϊόντα

 • ανταπεξέλθει στις απαιτήσεις...

Ξεκίνησε η υποβολή ηλεκτρονικών αιτήσεων από τους ενδιαφερόμενους εγγεγραμμένους ανέργους, 18 ετών και άνω, για 36.500 θέσεις πλήρους απασχόλησης και για χρονικό διάστημα 8 μηνών, στο πλαίσιο της δράσης «Προώθηση της απασχόλησης μέσω Προγραμμάτων Κοινωφελούς Χαρακτήρα για 36.500 άτομα σε Δήμους, Περιφέρειες, Κέντρα Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφερειών (ΚΚΠΠ)/συναφείς φορείς, Υπηρεσίες Υπουργείων και άλλων φορέων».

Οι αιτήσεις μπορούν να υποβληθούν μέχρι την Δευτέρα, 6 Ιουλίου 2020 και ώρα 11:00 π.μ. μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης του Ελληνικού Δημοσίου gov.gr στην διεύθυνση:

https://www.gov.gr/ipiresies/ergasia-kai-asphalise/apozemioseis-kai-parokhes/programmata-koinophelous-kharaktera

με τη χρήση των κωδικών πρόσβασης TAXISnet ή τους κωδικούς πρόσβαση...

Η ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΗ ΚΙΛΚΙΣ ΜΕΠΕ, επικεφαλής εταιρικού σχήματος από 6 Πανεπιστημιακά Ιδρύματα από 6 Μεσογειακές χώρες συμμετείχε στην πρόσκληση του προγράμματος ENI CBC MED για Στρατηγικά Έργα, στην οποία υποβλήθηκαν τελικά περίπου 200 προτάσεις.

Το Πρόγραμμα ENI CBC Med (European Neighbourhood Instrument Cross-Border Cooperation “Mediterranean Sea Basin Programme”) αποτελεί πολύπλευρη πρωτοβουλία διασυνοριακής συνεργασίας στην περιοχή της Μεσογείου και χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ) στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Γειτονίας (ΕΜΓ).

Η πρότασή μας που εντάσσεται στο στόχο «Υποστήριξη της εκπαίδευσης, έρευνας, τεχνολογικής ανάπτυξης και καινοτομίας (προώθηση οικονομικής και κοινωνικής ανάπτυξης)» εγκρίθηκε (24 εγκεκριμένες στις 200) για...

Η Κεντρική Ένωση Επιμελητηρίων Ελλάδος (Κ.Ε.Ε.Ε.) πρόκειται να υλοποιήσει  Επιδοτούμενα Προγράμματα Κατάρτισης και Πιστοποίησης Εργαζομένων στην Κεντρική Μακεδονία.
 
ΕΠΙΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ


Τα Προγράμματα περιλαμβάνουν :

 1. Συμβουλευτική. Συγκεκριμένα, περιλαμβάνονται 5 εξατομικευμένες συνεδρίες, Επαγγελματικής Συμβουλευτικής.

 2. Κατάρτιση 100 ωρών για την συμπλήρωση και ενίσχυση γνώσεων σε εξειδικευμένα θεματικά αντικείμενα και ειδικότητες.

 3. Πιστοποίηση από διαπιστευμένους φορείς πιστοποίησης προσώπων, σύμφωνα με το διεθνές πρότυπο ΕΛΟΤ EN ISO/IEC 17024.

 
Δικαίωμα συμμετοχής
Δικαίωμα συμμετοχής στα Προγράμματα έχουν όλοι οι Εργαζόμενοι του Ιδιωτικού τομέα της Οικονομίας (με σχέση εξαρτημένης εργασίας), ανεξαρτήτως του κλάδου ή της επ...

ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΕΝΗΛΙΚΩΝ

ΜΑΪΟΣ - ΙΟΥΝΙΟΣ 2020

Εγγραφείτε εδώ

*Για τη συμμετοχή σας, μπορείτε να επιλέξετε τις ημερομηνίες που σας εξυπηρετούν


 

Στους συμμετέχοντες διατίθενται:

 • Βεβαίωση παρακολούθησης

 • Εκπαιδευτικό Υλικό

«Διαδικασία υποβολής Αίτησης Συμμετοχής»

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ Α (ΜΟΝΟΙ ΣΑΣ)

Η προθεσμία υποβολής της εκδήλωσης ενδιαφέροντος των ωφελουμένων με τη διαδικασία Α άρχισε την Πέμπτη 9 Απριλίου 2020 και λήγει την Τετάρτη 22 Απριλίου 2020 και ώρα 23.59.

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ Β (ΜΕ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΣΕ ΜΑΣ)

Η προθεσμία υποβολής της εκδήλωσης ενδιαφέροντος των ωφελουμένων με διαδικασία Β άρχισε την Πέμπτη 9 Απριλίου 2020 και λήγει το Σάββατο 25 Απριλίου 2020 και ώρα 15:00.

«Εκπαιδευτικοί όροι-Διάρκεια –Λειτουργία Προγράμματος Κατάρτισης»

Το πρόγραμμα τηλεκατάρτισης άρχεται το αργότερο την 25η/4/2020 με την υποχρεωτική διαβίβαση των κωδικών πρόσβασης στην πλατφόρμα από πλευράς παρόχου κατάρτισης προς τους ωφελούμενους, των οποίων οι επιταγές κατάρτισης έχουν ενεργοποιηθεί και ολοκληρώ...

Επιταγή κατάρτισης (voucher), μέσω ασύγχρονης τηλεκατάρτισης 100 ωρών (παρακολούθηση ηλεκτρονικά, από χώρο και σε χρόνο επιλογής σας).

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν όλοι οι επιστήμονες-ελεύθεροι επαγγελματίες, που εντάσσονται στους έξι βασικούς επιστημονικούς κλάδους της χώρας, σύμφωνα με τον κύριο ΚΑΔ τους:

 • δικηγόροι, ελεύθεροι επαγγελματίες ή με έμμισθη εντολή, καθώς και οι ασκούμενοι δικηγόροι, συμβολαιογράφοι, δικαστικοί επιμελητές

 • μηχανικοί όλων των ειδικοτήτων

 • οικονομολόγοι/λογιστές ανεξαρτήτως τάξεως

 • εκπαιδευτικοί όλων των ειδικοτήτων

 • ιατροί όλων των ειδικοτήτων

 • ερευνητές ανεξαρτήτως ερευνητικού κλάδου

Αιτήσεις:

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ Α (ΜΟΝΟΙ ΣΑΣ)

Η προθεσμία υποβολής της εκδήλωσης ενδιαφέροντος των ωφελουμένων με τη διαδικασ...

«ΕΙΔΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΗΛΕΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΜΕ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΓΙΑ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΕΣ ΠΛΗΤΤΟΜΕΝΟΥΣ ΑΠΟ ΤΟΝ COVID-19 ΠΟΥ ΕΝΤΑΣΣΟΝΤΑΙ ΣΤΟΥΣ 6 ΒΑΣΙΚΟΥΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥΣ ΚΛΑΔΟΥΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ ΒΑΣΕΙ ΚΑΔ ΟΡΙΖΟΜΕΝΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ» / ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ 2/2020

Στο πλαίσιο του ανωτέρου προγράμματος η ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΗ ΚΙΛΚΙΣ Μ.Ε.Π.Ε. θα συνεργαστεί με τον εγκεκριμένο Ο.Σ.Τ.Κ. με την επωνυμία ΕΥΡΩΠΡΟΟΔΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ και το διακριτικό τίτλο «ΕΥΡΩΠΡΟΟΔΟΣ ΚΕΝΤΡΟ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ 2» που εδρεύει στην Λάρισα,Κύπρου24 - 28, με Α.Φ.Μ. 090081572 στη Δ.Ο.Υ. Β' ΛΑΡΙΣΑΣ και εκπροσωπείται νόμιμα.

Τα Αντικείμενα Κατάρτισης στα οποία θα παρέχουμε υπηρεσίες Τηλεκατάρτισης είναι:

 ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ:

 1. Προστασία προσωπικών δεδομένων  (GDPR /DPO)

 2. Δημόσιοι Ηλεκτρονικ...

Επιταγή κατάρτισης (voucher), μέσω ασύγχρονης τηλεκατάρτισης 100 ωρών (παρακολούθηση ηλεκτρονικά, από χώρο και σε χρόνο επιλογής σας).

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν όλοι οι επιστήμονες-ελεύθεροι επαγγελματίες, οι οποίοι εντάσσονται στους έξι βασικούς επιστημονικούς κλάδους της χώρας, σύμφωνα με τον κύριο ΚΑΔ της επιχειρηματικής τους δραστηριότητας:

 • δικηγόροι, ελεύθεροι επαγγελματίες ή με έμμισθη εντολή, καθώς και οι ασκούμενοι δικηγόροι, συμβολαιογράφοι, δικαστικοί επιμελητές

 • μηχανικοί όλων των ειδικοτήτων

 • οικονομολόγοι/λογιστές ανεξαρτήτως τάξεως

 • εκπαιδευτικοί όλων των ειδικοτήτων

 • ιατροί όλων των ειδικοτήτων

 • ερευνητές ανεξαρτήτως ερευνητικού κλάδου

Αιτήσεις: από 9 έως 16 Απριλίου όταν την υποβάλλεις ο ίδιος/α

από 9 έως 2...

Επιταγή κατάρτισης (voucher), μέσω ασύγχρονης τηλεκατάρτισης 100 ωρών, για τη στήριξη 166.000 επιστημόνων από τους 6 βασικούς επιστημονικούς κλάδους:

 1. Δικηγόρων

 2. Γιατρών (συμπεριλαμβανομένων οδοντιάτρων, ψυχιάτρων και λοιπού ιατρικού προσωπικού)

 3. Μηχανικών / αρχιτεκτόνων

 4. Oικονομολόγων /Λογιστών

 5. Εκπαιδευτικών και

 6. Ερευνητών

Η κατάρτιση θα γίνει σε 1 από 10 εξειδικευμένους πιστοποιημένους θεματικούς κύκλους και θα ολοκληρώνεται το πολύ σε 10 ημέρες.

Η ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΗ ΚΙΛΚΙΣ θα σας ενημερώνει με αξιοπιστία για κάθε νεότερο του προγράμματος και τη διαδικασία υποβολής αίτησης συμμετοχής.

Για να σας κρατάμε ενήμερους και για εκδήλωση αίτησης ενδιαφέροντος, παρακαλούμε πατήστε εδώ.

Παραμένουμε στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε πληροφο...

Please reload

Τα νέα μας

Άμεση ενημέρωση για όλα τα τρέχοντα προγράμματα