Τηλεκατάρτιση_ηυ_1.jpg

Πιστοποιημένη 

Εκπαίδευση

στους Η/Υ

Νέο τμήμα κατάρτισης

Ιανουαρίου

ΕΥΡΩΠΑΪΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ

Προγράμματα

Εκδηλώσεις - Ημερίδες

Εκπαιδευτικό υλικό

Συμβουλευτική

Υλοποίηση

εκπαιδευ&t