ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΩΝ ΕΝΗΛΙΚΩΝ για απευθείας συμμετοχή στη διαδικασία εξετάσεων πιστοποίησης ΕΟΠΠΕΠ