Εκπαιδευτικό επίδομα 600 ευρώ για επιστήμονες ελεύθερους επαγγελματίες (UPDATE)


Επιταγή κατάρτισης (voucher), μέσω ασύγχρονης τηλεκατάρτισης 100 ωρών (παρακολούθηση ηλεκτρονικά, από χώρο και σε χρόνο επιλογής σας).


Δικαίωμα συμμετοχής έχουν όλοι οι επιστήμονες-ελεύθεροι επαγγελματίες, που εντάσσονται στους έξι βασικούς επιστημονικούς κλάδους της χώρας, σύμφωνα με τον κύριο ΚΑΔ τους:

  • δικηγόροι, ελεύθεροι επαγγελματίες ή με έμμισθη εντολή, καθώς και οι ασκούμενοι δικηγόροι, συμβολαιογράφοι, δικαστικοί επιμελητές

  • μηχανικοί όλων των ειδικοτήτων

  • οικονομολόγοι/λογιστές ανεξαρτήτως τάξεως

  • εκπαιδευτικοί όλων των ειδικοτήτων

  • ιατροί όλων των ειδικοτήτων

  • ερευνητές ανεξαρτήτως ερευνητικού κλάδου

Αιτήσεις:

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ Α (ΜΟΝΟΙ ΣΑΣ)

Η προθεσμία υποβολής της εκδήλωσης ενδιαφέροντος των ωφελουμένων με τη διαδικασία Α άρχισε την Πέμπτη 9 Απριλίου 2020 και λήγει την Τετάρτη 22 Απριλίου 2020 και ώρα 23.59.

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ Β (ΜΕ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΣΕ ΜΑΣ)

Η προθεσμία υποβολής της εκδήλωσης ενδιαφέροντος των ωφελουμένων με διαδικασία Β άρχισε την Πέμπτη 9 Απριλίου 2020 και λήγει το Σάββατο 25 Απριλίου 2020 και ώρα 15:00.

Το Εκπαιδευτικό Επίδομα των 600€ είναι αφορολόγητο, ακατάσχετο και μη συμψηφιστέο, απολύτως καθαρό χωρίς παρακρατήσεις ή επιβαρύνσεις και θα δοθεί σε δύο δόσεις 1η) προκαταβολή τετρακοσίων ευρώ (400€) μετά την ενεργοποίηση της επιταγής κατάρτισης και 2η) υπόλοιπο εκπαιδευτικού επιδόματος διακοσίων ευρώ (200€) με την ολοκλήρωση του προγράμματος (1ο δεκαήμερο Μαΐου).


Με την ολοκλήρωση, έχετε τη δυνατότητα προαιρετικής πιστοποίησης.

Η συμμετοχή στις εξετάσεις πιστοποίησης δεν αποτελεί προϋπόθεση για την καταβολή της δεύτερης δόσης. Η όλη διαδικασία πιστοποίησης είναι δωρεάν (καλύπτεται από την επιταγή κατάρτισης).

Το πρόγραμμα σας δίνει τη δυνατότητα είτε να κάνετε μόνος/η την αίτησή σας (ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ Α) είτε να εξουσιοδοτήσετε τον πάροχο κατάρτισης που θα επιλέξετε, να υποβάλλει την αίτηση (ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ Β), για εσάς μέσω τυποποιημένης εξουσιοδότησης.

Η ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΗ ΚΙΛΚΙΣ αναλαμβάνει να υποβάλλει την αίτησή σας (ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ Β) και εν συνεχεία να ενεργοποιήσει την επιταγή σας σύμφωνα με τις επιλογές σας, με την εξής διαδικασία:

Μας αποστέλλετε (ηλεκτρονικά ή σε φυσική μορφή) τα παρακάτω (δείτε τρόπους αποστολής παρακάτω):

α) την Αίτηση συμπληρωμένη σε όλα τα πεδία (στην αίτηση πρέπει να επιλέξετε 3 αντικείμενα κατάρτισης κατά σειρά προτίμησης, όπου το 1ο θα συμπίπτει με αυτό που θα αναγράψετε στην εξουσιοδότηση)

β) εκτύπωση από το TAXIS NET, στην οποία αποτυπώνεται ο ενεργός ΚΑΔ, κύριας επιχειρηματικής δραστηριότητας (από την εξής διαδρομή: προσωποποιημένη πληροφόρηση/στοιχεία Μητρώου επιχείρησης), ο οποίος εμπίπτει στους επιλέξιμους ΚΑΔ της παρούσας Πρόσκλησης

γ) εκτύπωση από e-banking/φωτοτυπία βιβλιαρίου, στην οποία αποτυπώνεται το ΙΒΑΝ του τραπεζικού λογαριασμού και το ονοματεπώνυμό σας ως πρώτου Δικαιούχου του Λογαριασμού

δ) αντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας (2 όψεις) ή διαβατηρίου

ε) την προβλεπόμενη Εξουσιοδότηση συμπληρωμένη και υπογεγραμμένη (και σφραγισμένη)

Μέθοδοι Αποστολής:


Αποστέλλοντας όλα τα δικαιολογητικά στα:

Βρείτε συνημμένα τα εξής αρχεία-δικαιολογητικά:


  1. Αίτηση Συμμετοχής (Κατέβασμα) - (Ηλεκτρονική υποβολή)

  2. Εξουσιοδότηση (Κατέβασμα)

  3. Αρχείο με τους επιλέξιμους κωδικούς ΚΑΔ

  4. Αρχείο με τα Αντικείμενα Τηλεκατάρτισης

Σε περίπτωση που επιλέξετε να υποβάλλετε ο ίδιος την αίτησή σας, παραμένουμε στη διάθεσή σας να σας βοηθήσουμε σε ό,τι χρειαστείτε. Και σε αυτήν την περίπτωση επίσης, η ενεργοποίηση της επιταγής γίνεται πάλι από τον πάροχο κατάρτισης.

Για οποιαδήποτε πληροφορία ή διευκρίνιση.

Πληροφορίες:

Κιλκίς, Δοϊράνης 56 –Τ. 2341028705, 2341029690, 6973733161

Πολύκαστρο, Εθν. Αμύνης 37 –Τ. 2343097340, 6937297296

e-mail: epimorfotiki@epimorfotiki.gr