Αναμένεται άμεσα το νέο πρόγραμμα κοινωφελούς εργασίας