Κατάρτιση Κοινωφελούς Εργασίας

Ενημερώθηκε: Απρ 1Το Κέντρο Δια Βίου Μάθησης 2 ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΗ ΚΙΛΚΙΣ ΜΕΠΕ έχει ενταχθεί στο μητρώο παρόχων κατάρτισης για την πράξη «Προώθηση της απασχόλησης μέσω Προγραμμάτων Κοινωφελούς Χαρακτήρα για 36.500 άτομα σε Δήμους, Περιφέρειες, Κέντρα Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφερειών (ΚΚΠΠ) / συναφείς φορείς, Υπηρεσίες Υπουργείων και άλλων φορέων»

σύμφωνα με την σχετική ανακοίνωση (https://voucher.gov.gr)

και θα υλοποιήσει προγράμματα κατάρτισης και πιστοποίησης για τις περιοχές Κιλκίς και Παιονίας.


Τα αντικείμενα κατάρτισης θα υλοποιηθούν σύμφωνα με τη μέθοδο που θα επιτραπεί από την αρμόδια Αρχή/Επιτελική Δομή Έσπα (τηλεκατάρτιση ή διά ζώσης διδασκαλία).

Τα τμήματα κατάρτισης θα είναι διάρκειας από 120 έως 150 ώρες, ανάλογα με το θεματικό αντικείμενο.


Συστήνεται η έγκαιρη εγγραφή των ωφελούμενων.


Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνήσουν στην έδρα της Επιμορφωτικής στο Κιλκίς ή για την περιοχή της Παιονίας, στο παράρτημα Πολυκάστρου:

ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΗ ΚΙΛΚΙΣ Μ.Ε.Π.Ε.

Κιλκίς

Δοϊράνης 56, Κιλκίς

Τηλ: 23410 28705 , 23410 29690

www.epimorfotiki.gr

Email: epimorfotiki@epimorfotiki.gr

ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΗ ΚΙΛΚΙΣ Μ.Ε.Π.Ε.

Πολύκαστρο

Εθν. Αμύνης 37, Πολύκαστρο

Τηλ: 23430 97340

Email: polikastro@epimorfotiki.gr

Η δράση συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, στο πλαίσιο του Ε.Π.

Επίσημος ιστότοπος www.voucher.gov.gr