Προσφορά για τους δικαιούχους κοινωνικού τουρισμού 2020 -2021