Επιδοτούμενη εκπαίδευση ασφαλισμένων


Προκηρύχθηκε το νέο πρόγραμμα επαγγελματικής κατάρτισης Λ.Α.Ε.Κ. 1-49/2018, που αφορά εργαζόμενους ασφαλισμένους του ΙΚΑ, σε επιχειρήσεις που απασχολούν μέχρι 49 άτομα αλλά και άνεργους που το 2017 είχαν από 50 μέχρι 300 ένσημα, εκ των οποίων τα 125 το μέγιστο στον ίδιο εργοδότη. Το πρόγραμμα επιδοτεί τους καταρτιζόμενους με 5 € ανά ώρα κατάρτισης και τα θέματα που θα αναπτυχθούν είναι : αντιμετώπιση άγχους, ανάπτυξη ψηφιακών δεξιοτήτων, γερμανικά, ισπανικά και ανάπτυξη οριζόντιων δεξιοτήτων. Η κατάρτιση έχει διάρκεια 40 ωρών και θα λάβει χώρα εκτός ωραρίου εργασίας. Οι ενδιαφερόμενοι που θέλουν να συμμετέχουν, μπορούν να επικοινωνήσουν με το ΚΕΚ-ΚΔΒΜ2 Επιμορφωτική Κιλκίς στα τηλέφωνα 2341029690 και 2341028705.