Έναρξη Υποβολής Αιτήσεων Ωφελουμένων για την Πράξη «Κατάρτιση και Πιστοποίηση Γνώσεων και Δε