top of page

Πραγματοποίηση πιλοτικών εργαστηρίων για τον εναλλακτικό βιώσιμο τουρισμόστο πλαίσιο του έργου «NETOURAL»

Έγινε ενημέρωση: 8 ΜαΐΜε επιτυχία πραγματοποιήθηκαν πιλοτικά εργαστήρια με επίκεντρο τον εναλλακτικό βιώσιμο τουρισμό, χθες Τετάρτη 29 και σήμερα Πέμπτη 30 Νοεμβρίου στην έδρα της Επιμορφωτικής Κιλκίς, στο Κιλκίς από τις 15:00 έως τις 17:00.


Τα εν λόγω εργαστήρια διοργανώθηκαν από την Πανελλήνια Ομοσπονδία Ξενοδόχων στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου «Promoting alternative tourism in the cross-border area focused on wellness and wellbeing activities, along with the promotion of quality agricultural products and foodstuff, to create employment opportunities» (NETOURAL).


Τον συντονισμό των εργαστηρίων και την ανάλυση των επιμέρους θεμάτων ανέλαβε ο κος Παναγιώτης Γεωργιάδης, ο οποίος είναι ταξιδιωτικός συντάκτης και τεχνικός σύμβουλος σε θέματα προσβασιμότητας.


Στο πλαίσιο των εργαστηρίων, ο κος Γεωργιάδης ανέπτυξε την έννοια και τη σημασία του βιώσιμου τουρισμού, ενώ ανέλυσε τις δυνατότητες και τους παράγοντες ανάπτυξης του βιώσιμου τουρισμού σε τοπικό επίπεδο. Ειδικότερα, οι επιμέρους θεματικές ενότητες που παρουσιάστηκαν στο πλαίσιο των Εργαστηρίων ήταν οι ακόλουθες:


✏️ Εισαγωγή στον Εναλλακτικό Βιώσιμο Τουρισμό - Παρουσίαση βασικών αρχών και εννοιών

✏️ Δράσεις για τον Εναλλακτικό Βιώσιμο Τουρισμό που έχουν αναληφθεί σε τοπικό επίπεδο

✏️ Ανάλυση των παραμέτρων που μπορούν να προωθήσουν την περαιτέρω ανάπτυξη του εναλλακτικού βιώσιμου τουρισμού σε τοπικό επίπεδο – Οι επιδράσεις σε κάθε κατηγορία εμπλεκομένων (φορείς, επιχειρήσεις, τοπική κοινωνία)

✏️ Συζήτηση και Ανταλλαγή Ιδεών


Με την ολοκλήρωση των πιλοτικών εργαστηρίων οι συμμετέχοντες είχαν την ευκαιρία να θέσουν τους προβληματισμούς τους, τις απορίες τους σχετικά με τις προϋποθέσεις ανάπτυξης του εναλλακτικού βιώσιμου τουρισμού, τις παραμέτρους που πρέπει να ληφθούν υπόψη και τις απαιτούμενες στρατηγικές. Επίσης, συζητήθηκαν οι παράγοντες που θα συμβάλλουν στη δικτύωση μεταξύ της εναλλακτικής τουριστικής δραστηριότητας και των τοπικών κοινωνιών και τέθηκαν οι απόψεις των παρευρισκόμενων σχετικά με τον βιώσιμο τουρισμό και τις δυνατότητες ανάπτυξής του στην Π.Ε. Κιλκίς, αξιοποιώντας στοιχεία που άπτονται του φυσικού περιβάλλοντος (π.χ. Λίμνη Δοϊράνη, καταρράκτες του Σκρα, όρος Πάικο, Βαλκανικός Βοτανικός Κήπος Κρουσσίων), της τοπικής γαστρονομίας (π.χ. οινοποιεία της Γουμένισσας), καθώς και μνημεία ιστορικά και θρησκευτικά (π.χ. Μουσείο Α' Παγκοσμίου Πολέμου & Μάχης Σκρα, Ιερά Μονή Παναγίας Γουμένισσας). 

 

Σημειώνεται πως το έργο NETOURAL αποσκοπούσε στη δημιουργία ενός διασυνοριακού δικτύου που να συνδέει ιδιωτικούς και δημόσιους φορείς από τις δύο χώρες για να εφαρμόσουν ένα καινοτόμο μοντέλο για τον σχεδιασμό, τη διαχείριση και την προώθηση θεματικών προϊόντων τουρισμού με γνώμονα την αγορά και εστιασμένα στην ευεξία και σε δραστηριότητες ευημερίας, παράλληλα με την προώθηση ποιοτικών γεωργικών προϊόντων και τροφίμων που παράγονται στη διασυνοριακή περιοχή.


Κύριος Δικαιούχος της Πράξης του έργου ήταν η Αναπτυξιακή Κιλκίς Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία Ο.Τ.Α. (ΑΝ.ΚΙ. Α.Ε.), ενώ στο εταιρικό σχήμα συμμετείχαν η Πανελλήνια Ομοσπονδία Ξενοδόχων (ΠΟΞ), ο Δήμος Konče (Municipality of Konče) και ο Τουριστικός Σύλλογος Strumica (Association Tourist Union Strumica).


Το έργο NETOURAL υλοποιήθηκε στο πλαίσιο του Διασυνοριακού Προγράμματος «INTERREG IPA CBC ΕΛΛΑΔΑ – ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΗΣ ΒΟΡΕΙΑΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 2014 – 2020» στο πλαίσιο του Άξονα προτεραιότητας 1 «Στήριξη και Ανάπτυξη της Τοπικής Οικονομίας», Ειδικός Στόχος 1.3 «Βελτίωση της ελκυστικότητας και προώθηση του τουρισμού στη διασυνοριακή περιοχή για την ενίσχυση της απασχόλησης στον τουρισμό».

Commenti


bottom of page