Προγράμματα "Ψηφιακές και Πράσινες δεξιότητες"

Έγινε ενημέρωση: 14 Νοε

«Προγράμματα αναβάθμισης δεξιοτήτων και επανακατάρτισης σε κλάδους υψηλής ζήτησης με έμφαση στις «ψηφιακές και πράσινες δεξιότητες»

 

Η δράση περιλαμβάνει

  • Κατάρτιση διάρκειας 50-200 ωρών

  • Πιστοποίηση γνώσεων και δεξιοτήτων

Το εκπαιδευτικό επίδομα ανά ώρα κατάρτισης ορίζεται σε 5€.


Ωφελούμενοι

  • Να είναι εγγεγραμμένοι στα Μητρώα Ανεργίας του ΟΑΕΔ, ανεξαρτήτως αν λαμβάνουν επίδομα ανεργίας ή όχι

  • Να έχουν ηλικία άνω των 18 ετών.

  • Να είναι απόφοιτοι τουλάχιστον υποχρεωτικής εκπαίδευσης


Μέθοδος Υλοποίησης

Η υλοποίηση των προγραμμάτων συνεχιζόμενης κατάρτισης θα πραγματοποιηθεί με δια ζώσης εκπαίδευση σε ποσοστό τουλάχιστον 35% του συνόλου των ωρών κάθε προγράμματος και με τη μέθοδο της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης (τηλεκατάρτιση), η οποία θα περιλαμβάνει τουλάχιστον 35% σύγχρονη εξ αποστάσεως εκπαίδευση και έως 30% ασύγχρονη εξ αποστάσεως εκπαίδευση

Αντικείμενα κατάρτισης

Δικαίωμα υποβολής

Εκπαιδευτικό επίπεδο

Διάρκεια προγράμματος

Εκπαιδευτικό επίδομα

Πιστοποίηση

Προϋπολογισμός

Ο συνολικός προϋπολογισμός του έργου δεν θα υπερβεί το ποσό των 101.740.000,00 €, μη συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ (όπου απαιτείται) και κατανέμεται στα πέντε (5) υποέργα ως εξής:

Υποέργο 1: «Υλοποίηση προγραμμάτων Συνεχιζόμενης επαγγελματικής Κατάρτισης, μέσω Μητρώου Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ. των Α.Ε.Ι.», με προϋπολογισμό 50.000.000 ευρώ.

Υποέργο 2: «Υλοποίηση προγραμμάτων Συνεχιζόμενης επαγγελματικής Κατάρτισης, μέσω Μητρώου αδειοδοτημένων Κ.Δ.Β.Μ.», με προϋπολογισμό 50.000.000 ευρώ.

Υποέργο 3: Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό σύστημα υποστήριξης, με προϋπολογισμό 240.000 ευρώ, μη συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ.

Υποέργο 4: Σύμβουλος Τεχνικής Υποστήριξης, με προϋπολογισμό 500.000 ευρώ, μη συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ. Υποέργο 5: Δράσεις επικοινωνίας και προβολής, με προϋπολογισμό 1.000.000 ευρώ, μη συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ.

Ο προϋπολογισμός του έργου αποτελεί 100% δημόσια δαπάνη και χρηματοδοτείται από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, Ελλάδα 2.0.


Φορέας Υλοποίησης

Δ.ΥΠ.Α.- Δημόσια Υπηρεσία Απασχόλησης (πρώην Ο.Α.Ε.Δ)


Για εκδήλωση ενδιαφέροντος καθώς και ενημέρωση για τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, πατήστε ΕΔΩ.


ΤΜΗΜΑΤΑ ΣΕ ΚΙΛΚΙΣ ΚΑΙ ΠΟΛΥΚΑΣΤΡΟ

  • Κιλκίς, Δοϊράνης 56, 23410 28705, 23410 29690

  • Πολύκαστρο, Εθνικής Αμύνης 37, 23430 97340

  • e-mail: info@epimorfotiki.gr


Η δράση (το/ τα πρόγραμμα/τα κατάρτισης) υλοποιείται στο πλαίσιο του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας «Ελλάδα 2.0» με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης – NextGenerationEU.


Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης – NextGenerationEU