top of page

Μεγάλη επιτυχία της Επιμορφωτικής Κιλκίς!

Έγινε ενημέρωση: 22 Οκτ 2020


Η ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΗ ΚΙΛΚΙΣ ΜΕΠΕ, επικεφαλής εταιρικού σχήματος από 6 Πανεπιστημιακά Ιδρύματα από 6 Μεσογειακές χώρες συμμετείχε στην πρόσκληση του προγράμματος ENI CBC MED για Στρατηγικά Έργα, στην οποία υποβλήθηκαν τελικά περίπου 200 προτάσεις.

Το Πρόγραμμα ENI CBC Med (European Neighbourhood Instrument Cross-Border Cooperation “Mediterranean Sea Basin Programme”) αποτελεί πολύπλευρη πρωτοβουλία διασυνοριακής συνεργασίας στην περιοχή της Μεσογείου και χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ) στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Γειτονίας (ΕΜΓ).

Η πρότασή μας που εντάσσεται στο στόχο «Υποστήριξη της εκπαίδευσης, έρευνας, τεχνολογικής ανάπτυξης και καινοτομίας (προώθηση οικονομικής και κοινωνικής ανάπτυξης)» εγκρίθηκε (24 εγκεκριμένες στις 200) για χρηματοδότηση και πλέον βρισκόμαστε στη φάση υπογραφής της Σύμβασης Υλοποίησης.

Πρόκειται για ένα έργο με τίτλο «Προσέγγιση του μοντέλου Τετραπλού Έλικα για την Ψηφιοποίηση (MED-QUAD)», προϋπολογισμό πάνω από 3.000.000 ευρώ, στο οποίο η Επιμορφωτική Κιλκίς έχει το συντονιστικό ρόλο και συμμετέχουν τα εξής πανεπιστήμια:

 • Διεθνές Πανεπιστήμιο της Ελλάδος (ΔΙ.ΠΑ.Ε.)

 • Πανεπιστήμιο l’Aquila (ΑΚΟΥΙΛΑ - ΙΤΑΛΙΑ)

 • Arab Academy for Science, Technology and Maritime Transport - AASTMT (ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑ - ΑΙΓΥΠΤΟΣ)

 • Al-Balqa' Applied University – BAU (ΣΑΛΤ - ΙΟΡΔΑΝΙΑ)

 • Palestine Polytechnic University – PPU (ΧΕΒΡΩΝΑ - ΠΑΛΑΙΣΤΙΝΗ)

 • University of Sousse (ΣΟΥΣΣΑ - ΤΥΝΗΣΙΑ)

 

Κεντρικός στόχος του έργου είναι να δοθεί ώθηση στο δυναμικό καινοτομίας στις εμπλεκόμενες περιοχές, χτίζοντας ένα σχήμα διασυνοριακής συνεργασίας βασισμένο στον ΤΕΤΡΑΠΛΟ ΕΛΙΚΑ. Βασικοί συντελεστές είναι τα Πανεπιστήμια τα οποία θα βελτιώσουν την ικανότητά τους να λειτουργούν σαν «Πανεπιστήμια Πολιτών (Civic Universities)», σε στενή συνεργασία με τις πόλεις των οποίων αποτελούν κεντρικό θεσμό, μαζί με τους κοινωνικο-οικονομικούς παράγοντες και τους πολίτες, που όλοι μαζί θα μάθουν να συμβάλουν στις διαδικασίες τοπικού σχεδιασμού και διαμόρφωσης των τοπικών οικονομιών.


Οι πιο ενδεικτικές δράσεις που προβλέπονται είναι:

 • Δημιουργία Ομάδας Αστικής Ανάπτυξης σε κάθε αστική περιοχή στις 6 χώρες, στελεχωμένη από εκπροσώπους του Τετραπλού Έλικα (Πανεπιστήμια, Κράτος, Επιχειρήσεις και Τοπική Κοινωνία), ώστε να παίξει μακροπρόθεσμα να συμβάλει στις διαδικασίες τοπικού σχεδιασμού και διαμόρφωσης των τοπικών οικονομιών,

 • Δημιουργία σε τοπικό επίπεδο 2 «Ζωντανών Εργαστηρίων – Living Labs», θερμοκοιτίδες καινοτομίας, διαλόγου, συνεργασίας και δράσης για να δοκιμάσουν πιλοτικά πώς μπορούν ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ να συνεργαστούν οι 4 παράγοντες για να παράξουν καινοτομία. Ειδικότερα, 2 εφαρμογές οι οποίες θα αποτελέσουν τις καλές πρακτικές που θα υλοποιηθούν σε πιλοτική μορφή και στη συνέχεια θα μεταφερθούν στις άλλες χώρες της Μεσογείου που συμμετέχουν στο πρόγραμμα αφορούν τους τομείς:

 • Τουρισμός (ARCHEO – Applied Research for Cultural Heritage Exploitation). Χρήση των KETs (Key Enabling Technologies) όπως είναι π.χ. τα Έξυπνα Γυαλιά με τα οποία οι ξεναγοί μπορούν να καταγράψουν και να κάνουν live stream των μουσείων ή των τουριστικών τοποθεσιών, ψηφιοποίηση της πολιτιστικής κληρονομιάς, δημιουργία αντιγράφων με 3D εκτυπωτές, κλπ.

 • Διαχείριση νερού (SWUAP – Smart Water Use Applications). Παρακολούθηση των διαρροών πόσιμου νερού, την ποιοτική αποτίμηση του νερού άρδευσης και την ιχνηλασιμότητα των προϊόντων «από το χωράφι στο ράφι» με χρήση σύγχρονων ψηφιακών εργαλείων και λογισμικού

 • Η ανάπτυξη και ο έλεγχος κατάλληλων δεικτών για τη μέτρηση των καινοτομιών που παράγονται από την αλληλεπίδραση μεταξύ επιχείρησης – έρευνας- κράτους- πολίτες, βάσει του νέου Δείκτη Παγκόσμιας Ανταγωνιστικότητας 4.0 (GCI 4.0): ανθρώπινο κεφάλαιο, καινοτομία, αντοχή και ευκινησία.

 • Δημιουργία μέσω της έρευνας καινοτόμων προϊόντων ψηφιακής τεχνολογίας τα οποία θα πατενταριστούν και θα μπουν στην παραγωγή, μέσα από τη συνεργασία της Ομάδας Αστικής Ανάπτυξης.

 

Ο ρόλος της Επιμορφωτικής Κιλκίς είναι ο συντονισμός του συνολικού έργου και η οικονομική του διαχείριση, καθώς και να γίνει ο συνδετικός κρίκος μεταξύ των Πανεπιστημίων και της τοπικής κοινωνίας η οποία είναι και ο τελικός αποδέκτης των αποτελεσμάτων του έργου. Από τον συνολικό προϋπολογισμό του έργου (περισσότερα από 3.000.000), ένα ποσό μεγαλύτερο από 200.000 πρόκειται να αποδοθεί στην τοπική κοινωνία στην Ελλάδα για τη δημιουργία, τον εξοπλισμό και τη στελέχωση των 2 «Ζωντανών Εργαστηρίων – Living Labs».


Μετά την υπογραφή της Σύμβασης χρηματοδότησης προβλέπεται να γίνει η Εναρκτήρια Συνάντηση του έργου με συμμετοχή όλων των εταίρων του έργου που θα πραγματοποιηθεί στο Κιλκίς.


Το έργο μπορεί να αποβεί ιδιαίτερα ωφέλιμο και παραγωγικό για την περιοχή μας και προς την κατεύθυνση αυτή η Επιμορφωτική Κιλκίς προσδοκά, είναι ανοικτή και θα επιδιώξει τη συμβολή και τη συνεργασία όλων των συντελεστών που προαναφέρθηκαν και συμμετέχουν εξ ορισμού στην τετραπλή έλικα.

Comments


bottom of page