top of page

Το MED-QUAD στην Ελλάδα προωθεί τη συνεργασία πανεπιστημίων-πολιτών στην έξυπνη χρήση του νερού


Το Κέντρο Δια Βίου Μάθησης Επιμορφωτική Κιλκίς Μ.Ε.Π.Ε. (Συντονιστής του έργου) είχε την ευκαιρία να φιλοξενήσει στην μικρή αλλά ενεργή πόλη του Κιλκίς, τα μέλη της συντονιστικής ομάδας του έργου και εκπροσώπους των “Ζωντανών Εργαστηρίων” στις χώρες των εταίρων. Στο διάστημα από 29 Μαρτίου 2022 έως 01 Απριλίου 2022, η ομάδα του έργου MED-QUAD συναντήθηκε για πρώτη φορά δια ζώσης στην Ελλάδα και πραγματοποίησε τη 2η συντονιστική συνάντηση του έργου.

Σκοπός ήταν να προωθηθεί το πλαίσιο δραστηριοτήτων των Ζωντανών Εργαστηρίων (living labs), των ομάδων ανάπτυξης πόλεων (City Development Groups) αλλά και ο ρόλος του κοινωνικού πανεπιστημίου (Civic University) με βάση την προσέγγιση του Τετραπλού Έλικα (Quadruple Helix approach) για την καινοτομία δηλ. την ενίσχυση της συνεργασίας μεταξύ των πανεπιστημίων, των επιχειρήσεων, της τοπικής αυτοδιοίκησης και της κοινωνίας.

Στο πλαίσιο του έργου MED-QUAD που χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση, οι εταίροι εγκατέστησαν δύο Ζωντανά Εργαστήρια σε κάθε χώρα, με ειδικό εξοπλισμό υψηλής τεχνολογίας και αξίας που θα προσφέρει μετρήσιμα αποτελέσματα μέσα από επιστημονικές έρευνες με σκοπό την βελτίωση της ποιότητας ζωής των πολιτών. Το πρώτο ζωντανό εργαστήριο, αφορά τις «Εφαρμογές Έξυπνης Χρήσης του Νερού» (Smart Water Use Applications-SWUAP) και το δεύτερο την «Εφαρμοσμένη Έρευνα για την Αξιοποίηση της Πολιτιστικής Κληρονομιάς» (Applied Research for Cultural Heritage Exploitation-ARCHEO). Για το όφελος των πολιτών, την ευαισθητοποίηση της κοινωνίας και την ενίσχυση της συνεργασίας μεταξύ πανεπιστημίων και κοινωνίας, το έργο MED-QUAD δημιούργησε τις Ομάδες Ανάπτυξης των Πόλεων που απαρτίζονται από εκπροσώπους του Τετραπλού Έλικα και συμμετάσχουν σε δράσεις προσφέροντας τη δική τους τεχνογνωσία στην κοινωνία.

Στην επιτυχημένη συνάντηση του έργου συμμετείχαν 14 εκπρόσωποι από: Πανεπιστήμια στην Ιταλία, Αίγυπτο, Ιορδανία, Τυνησία και Παλαιστίνη και 13 εκπρόσωποι από την Επιμορφωτική Κιλκίς και το Διεθνές Πανεπιστήμιο Ελλάδος (ΔΙΠΑΕ). Μέσα από στοχευμένες συζητήσεις για τις ανάγκες του έργου αλλά και τις εκπαιδευτικές επισκέψεις, καταγράφηκαν τα κοινά προβλήματα οι ιδιαιτερότητες κάθε χώρας αλλά κυρίως οι δεσμοί της κοινής Μεσογειακής κληρονομιάς και η θέληση για κοινή, συνεργατική αναζήτηση λύσεων στα υπαρκτά προβλήματα. Οι συζητήσεις και η ανταλλαγή γνώσεων και εμπειριών επικεντρώθηκαν στη διαχείριση του νερού και την ανάδειξη της πολιτιστικής κληρονομιάς μέσω της καινοτομίας. Η συντονιστική επιτροπή πέρα από τα διαχειριστικά και οικονομικά ζητήματα των δράσεων συζήτησε εποικοδομητικά για το πλαίσιο της δοκιμής των τελικών χρηστών των ζωντανών εργαστηρίων και τη διαδικασία δημιουργίας διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας, εμπορικών σημάτων και πρωτοτύπων. Η ευρύτερη διάδοση των δράσεων του έργου MED-QUAD, ήταν ακόμη ένα από τα θέματα συζήτησης, ώστε να κατανοήσουν πλήρως οι βασικοί παράγοντες του Τετραπλού Έλικα τη χρησιμότητα και αξία των αποτελεσμάτων.

Ο Διευθυντής της Επιμορφωτικής Κιλκίς κ. Παναγιώτης Αμοιρίδης καλωσόρισε τους εκπροσώπους του έργου και τους συνεχάρη για την ενεργή συμμετοχή στο έργο MED-QUAD.

Στην έναρξη της συνάντησης εκ μέρους του Δήμου Κιλκίς που είναι Συνεργαζόμενος Εταίρος του έργου στην Ελλάδα, χαιρέτισε τις εργασίες της Συντονιστικής Επιτροπής και τις προσπάθειές της ο Δήμαρχος του Κιλκίς κ. Δημήτριος Κυριακίδης. (Οι Συνεργαζόμενοι Εταίροι στις χώρες των εταίρων συμμετέχουν ενεργά αναλαμβάνοντας συγκεκριμένο ρόλο και δραστηριότητες σε συνάφεια με την εμπειρία και την τεχνογνωσία τους).

Κατά τη διάρκεια της συνάντησης οι συμμετέχοντες επισκέφθηκαν το τμήμα του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδας (ΔΙΠΑΕ) στο Κιλκίς όπου και έχει εγκατασταθεί η Ομάδα Ανάπτυξης του Κιλκίς (CDG).

Επιπλέον, οι συμμετέχοντες επισκέφθηκαν τη Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Κιλκίς (ΔΕΥΑΚ) και τη Μονάδα Επεξεργασίας Λυμάτων, όπου λειτουργεί το Ζωντανό Εργαστήριο Νερού (SWUAP). Στη συνέχεια είχαν την ευκαιρία να ξεναγηθούν από τον Αντιδήμαρχο Κιλκίς κο Θέμη Κοσμίδη στο Σπήλαιο στο λόφο του Αγ. Γεωργίου στο Κιλκίς όπου θα αποτελέσει ερευνητικό πεδίο εφαρμογής του Ζωντανού Εργαστηρίου για την ψηφιακή χαρτογράφηση και τεχνολογιών εικονικής και επαυξημένης πραγματικότητας. Την τελευταία ημέρα της συνάντησης υλοποιήθηκαν επιπλέον δραστηριότητες πολιτιστικού περιεχομένου και περιήγηση στην πόλη της Θεσσαλονίκης, που αποτελεί το πιο σημαντικό διοικητικό, πολιτιστικό και επιχειρηματικό κέντρο στη βόρεια Ελλάδα.

Στο ίδιο χρονικό διάστημα το Διεθνές Πανεπιστήμιο της Ελλάδας διοργάνωσε σε συνεργασία με την Επιμορφωτική Κιλκίς, ένα Διεθνές Σεμινάριο με θέμα το «Κοινωνικό Πανεπιστήμιο» και το ρόλο του στο πλαίσιο του Τετραπλού Έλικα για την καινοτόμο ανάπτυξη.

コメント


bottom of page