Ενημέρωση για τη λειτουργία της Επιμορφωτικής

Με την τήρηση των όρων που αφορούν την εκπαίδευση αλλά και των απαραίτητων μέτρων προστασίας για τον COVID 19, για την περίοδο που διανύουμε η Επιμορφωτική Κιλκίς Μ.Ε.Π.Ε:

✔️ υλοποιεί προγράμματα με εξ αποστάσεως εκπαίδευση, τα οποία παρέχουν απευθείας βεβαίωση παρακολούθησης ή και πιστοποίηση (μόλις το επιτρέψουν οι συνθήκες) αλλά και δυνατότητα ετεροχρονισμένης παρακολούθησης (π.χ. εκμάθηση και αναγνωρισμένη πιστοποίηση ΗΥ)

✔️ δέχεται αιτήσεις για αυτοχρηματοδοτούμενα σεμινάρια που είναι προγραμματισμένα για το μέλλον

✔️ ενημερώνει τηλεφωνικά ή και διαδικτυακά το κοινό, για ανοιχτά επιδοτούμενα προγράμματα εργαζομένων που οι αιτήσεις είναι σε εξέλιξη (π.χ. πρόγραμμα της ΚΕΕΕ, ΛΑΕΚ 1-49)

✔️ ενημερώνει τηλεφωνικά ή και διαδικτυακά το κοινό, για προγράμματα ανέργων που αναμένεται η έναρξη αιτήσεων (π.χ. Voucher Ανέργων 30-45)

✔️ εξυπηρετεί με ραντεβού για επείγουσες περιπτώσεις


Αναζήτησε το κλειδί για την επιτυχία στο Πιστοποιημένο Κέντρο Δια Βίου Μάθησης Επιμορφωτική Κιλκίς Μ.Ε.Π.Ε.

☎️ 2341029690 & 28705 Κιλκίς (info@epimorfotiki.gr)

☎️ 2343097340 Πολύκαστρο (polikastro@epimorfotiki.gr)