Το έργο MED-QUAD εφαρμόζει την προσέγγιση του τετραπλού έλικα για να στηρίξει την καινοτομία!