top of page

Πραγματοποιήθηκαν καινοτόμα αποτελέσματα στο Κιλκίς για το νερό και τον πολιτισμό, μέσω του MED-QUAD


Το Διεθνές Πανεπιστήμιο Ελλάδας, σε συνεργασία με το Κέντρο Δια Βίου Μάθησης Επιμορφωτική Κιλκίς που συντονίζει το έργο εγκατέστησαν καινοτόμο εξοπλισμό στο Κιλκίς και προώθησαν τον ρόλο του «Κοινωνικά Ευαισθητοποιημένου Πανεπιστημίου».


Το έργο MED-QUAD αποτέλεσε σημαντικό επιστημονικό και ερευνητικό ορόσημο, μέσω της ψηφιοποίησης, στο κοινωνικό-οικονομικό γίγνεσθαι των Μεσογειακών περιοχών που οι δράσεις του έλαβαν χώρα- όχι μόνο σε Ευρωπαϊκό επίπεδο αλλά και σε τοπικό. Σε τοπικό και περιφερειακό επίπεδο στην Ελλάδα, οι δράσεις του έργου εφαρμόστηκαν στην Β. Ελλάδα και ειδικότερα στο Κιλκίς. Οι δραστηριότητες του έργου και η επιστημονική θεματολογία για την οποία συνεργάστηκαν διασυνοριακά τα 6 πανεπιστήμια που συμμετείχαν στο έργο από τις χώρες της Μεσογείου, συνέβαλαν στην ανάδειξη και βελτίωση ζητημάτων που αφορούν την παιδεία, τη βιώσιμη οικονομική ανάπτυξη και κυρίως τη συνεργασία των φορέων της Προσέγγισης του Τετραπλού Έλικα.


Το Διεθνές Πανεπιστήμιο Ελλάδας (ΔΙ.ΠΑ.Ε.), εταίρος του έργου MED-QUAD, σε συνεργασία με τον Επικεφαλής Εταίρο του έργου Επιμορφωτική Κιλκίς, συνέβαλε στη δημιουργία κατάλληλων συνθηκών για την ενίσχυση της συνεργασίας των βασικών συντελεστών του Τετραπλού Έλικα δηλ. των πανεπιστημίων, των επιχειρήσεων, της τοπικής αυτοδιοίκησης και της κοινωνίας. Το ΔΙ.ΠΑ.Ε., πρόσθεσε το δικό του μοναδικό στίγμα στο πλαίσιο του οράματος του έργου MED-QUAD, επιτυγχάνοντας στο μέγιστο δυνατό βαθμό να λειτουργήσει το πανεπιστήμιο ως «Κοινωνικά Ευαισθητοποιημένο Πανεπιστήμιο». Αυτό σημαίνει, ότι πέρα από τον εκπαιδευτικό ρόλο που επιτελεί το πανεπιστήμιο, πέτυχε μέσω της διασυνοριακής αλλά και της τοπικής συνεργασίας με φορείς του Τετραπλού Έλικα και των μελών της «Ομάδας Ανάπτυξης της Πόλης» (City Development Group - CDG) που συστάθηκε για το Κιλκίς, να λειτουργήσει όχι απλά μέσα στην πόλη, αλλά «για» την πόλη δηλ. για το κοινωνικό όφελος των πολιτών. Επισημαίνεται, ότι αντίστοιχες “Ομάδες Ανάπτυξης της Πόλης”, οι οποίες συνεργάζονται διασυνοριακά και έχουν ειδικό σκοπό την ευαισθητοποίηση των πολιτών και την ενδυνάμωση της συνεργασίας μεταξύ των πανεπιστημίων και της κοινωνίας δημιουργήθηκαν και στις υπόλοιπες συμμετέχουσες χώρες του έργου: Ιταλία, Αίγυπτο, Ιορδανία, Παλαιστίνη και Τυνησία.


Ο Δρ.Παναγιώτης Κασσιανίδης και ο κ.Ιωάννης Παπαδόπουλος, εκπροσωπώντας το ΔΙ.ΠΑ.Ε. (εταίρος του έργου MED-QUAD από την Ελλάδα), κατά τη διάρκεια της παρουσίασής τους στη Διασυνοριακή Συνάντηση στο Τμήμα του ΔΙ.ΠΑ.Ε. στο Κιλκίς.


Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του έργου MED-QUAD, το ΔΙ.ΠΑ.Ε. παρουσιάζει εν συντομία τα επιτεύγματα και τον θετικό κοινωνικό αντίκτυπο του έργου στην Ελλάδα. Στο πλαίσιο του έργου, επιτεύχθηκαν:


Τεχνικές συναντήσεις, επαφές συνεργασίας και εγκατάσταση «Ζωντανών Εργαστηρίων»

Συνολικά πραγματοποιήθηκαν 16 συναντήσεις οι οποίες πέρα από την προώθηση του έργου, στάθηκαν η αφορμή για γνωριμία και επικοινωνία με κοινωνικούς φορείς, επιχειρήσεις, οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης και μελών της “Ομάδας Ανάπτυξης της Πόλης”, με σκοπό τη συζήτηση, εφαρμογή δραστηριοτήτων και επίλυση τυχόν δυσκολιών που σχετίζονται με την βελτίωση της ποιότητας του νερού και την ανάδειξη της πολιτιστικής κληρονομιάς. Ιδιαίτερο βάρος δόθηκε στην πόλη του Κιλκίς, όπου δημιουργήθηκαν και πλέον λειτουργούν δύο «Ζωντανά Εργαστήρια» («ανοιχτός» χώρος για τους πολίτες στον τομέα της έρευνας) διασυνοριακής συνεργασίας. Το ένα αφορά τις «Εφαρμογές Έξυπνης Χρήσης του Νερού» (Smart Water Use Applications Living Lab-SWUAP) και το άλλο την «Εφαρμοσμένη Έρευνα για την Αξιοποίηση της Πολιτιστικής Κληρονομιάς» (Applied Research for Cultural Heritage Exploitation - ARCHEO Living Lab)». Το πρώτο «Ζωντανό Εργαστήριο» έχει δημιουργηθεί στο Κιλκίς, σε αίθουσα του κτιρίου του Διεθνούς Πανεπιστημίου Ελλάδος/Τμήμα Κιλκίς, σε συνεργασία με το Δήμο Κιλκίς και τη Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης και Αποχέτευσης Κιλκίς - ΔΕΥΑΚ (συνεργαζόμενοι εταίροι από την Ελλάδα). Το δεύτερο ‘’Zωντανό Eργαστήριο’’ χρησιμοποιεί τεχνολογίες εικονικής και επαυξημένης πραγματικότητας για την ψηφιακή αναπαράσταση του σπηλαίου του Αγίου Γεωργίου στο Κιλκίς. Με τη δημιουργία εικονικής και επαυξημένης πραγματικότητας, το ζωντανό εργαστήριο για τον πολιτισμό προσφέρει σε κάθε χώρα στον (εικονικό ή μη) επισκέπτη την ευκαιρία να προσομοιώσει μια πολιτιστική εμπειρία. Τα εργαστήρια εξοπλίστηκαν με υπερσύγχρονο και καινοτόμο εξοπλισμό (π.χ. φωτογραμμετρική κάμερα MATTERPORT, 3D scanner, ειδικά μηχανήματα για τον έλεγχο της ποιότητας του νερού κ.ά.) και ξεκίνησαν διεπιστημονικές έρευνες.


Η κ.Στυλιανή Σταυρουλάκη (εξειδικευμένο προσωπικό του ΔΙ.ΠΑ.Ε. -εταίρος του έργου MED-QUAD από την Ελλάδα), εργάζεται στην εικονική και επαυξημένη πραγματικότητα για το Σπήλαιο του Αγίου Γεωργίου στο Κιλκίς με σκοπό να προσφέρει μια καθηλωτική εμπειρία σε επισκέπτες από όλο τον κόσμο.


Στο διάστημα των τριών ετών (2020-2023) που διήρκεσε το MED-QUAD, πραγματοποιήθηκαν εποικοδομητικές συναντήσεις μεταξύ των εταίρων του έργου και εκπροσώπων της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης Αποχέτευσης Κιλκίς (ΔΕΥΑΚ), του Δήμου Κιλκίς των εκπροσώπων της Περιφερειακής Ενότητας Κιλκίς, του Επιμελητηρίου Κιλκίς, της Αναπτυξιακής Εταιρείας Κιλκίς καθώς επίσης με εκπαιδευτικούς της Δευτεροβάθμιας και Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης. Για τη λειτουργία της “Ομάδας Ανάπτυξης της Πόλης” πραγματοποιήθηκαν 22 συναντήσεις, κατά τις οποίες εντοπίστηκαν και σχεδιάστηκαν με λεπτομέρειες οι μέθοδοι εργασίας και οι προοπτικές διάδοσης και αξιοποίησης των αποτελεσμάτων στην τοπική κοινωνία και στην εκπαιδευτική κοινότητα.


Διακρατικό Σεμινάριο, σεμινάρια εκπαίδευσης και κινητοποίηση της τοπικής κοινότητας

Το ΔΙ.ΠΑ.Ε., σε συνεργασία με την Επιμορφωτική Κιλκίς, διοργάνωσαν το 2022-2023 δύο σεμινάρια εκπαίδευσης για το προσωπικό πανεπιστημίων και επιχειρήσεων και άλλα δύο σεμινάρια για την εκπαίδευση των μελών της “Ομάδας Ανάπτυξης της Πόλης”, που απαρτίζεται από 7 άτομα/εκπροσώπους του Τετραπλού Έλικα. Το πρώτο σεμινάριο για τα μέλη της “Ομάδας Ανάπτυξης της Πόλης” πραγματοποιήθηκε διαδικτυακά από τις 11 έως τις 15 Ιουλίου 2022, ενώ το δεύτερο στο διάστημα από 15 έως 21 Δεκεμβρίου 2022. Μέσω της εκπαίδευσης, τα μέλη της “Ομάδας Ανάπτυξης της Πόλης”, καθόρισαν ένα πλαίσιο υλοποίησης και αξιολόγησης πραγματικών δοκιμών και καινοτομιών με βάση συνεργατικές πρακτικές και προσυμφώνησαν μια κοινή στρατηγική για την ανάπτυξη της πόλης.Επίσης, οι Έλληνες εταίροι διοργάνωσαν στις εγκαταστάσεις της Επιμορφωτικής Κιλκίς, το Διακρατικό Σεμινάριο με θέμα τα «Κοινωνικά Ευαισθητοποιημένα Πανεπιστήμια» στο διάστημα 31 Μαρτίου έως 01 Απριλίου 2022, αλλά και την πρώτη Συνάντηση της Συντονιστικής Επιτροπής, κατά την οποία συμμετείχαν δια ζώσης 27 εκπρόσωποι των εταίρων διακρατικής συνεργασίας. Σκοπός ήταν να προωθηθεί το πλαίσιο δραστηριοτήτων των «Ζωντανών Εργαστηρίων» (Living Labs), των “Ομάδων Ανάπτυξης των Πόλεων” (City Development Groups), αλλά και ο ρόλος του «Κοινωνικά Ευαισθητοποιημένου Πανεπιστημίου» (Civic University) με βάση την προσέγγιση του Τετραπλού Έλικα (Quadruple Helix approach) για την καινοτομία. Μέσα από στοχευμένες συζητήσεις για τις ανάγκες του έργου, αλλά και τις εκπαιδευτικές επισκέψεις, καταγράφηκαν τα κοινά προβλήματα οι ιδιαιτερότητες κάθε χώρας αλλά κυρίως οι δεσμοί της κοινής Μεσογειακής κληρονομιάς και η θέληση για κοινή, συνεργατική αναζήτηση λύσεων στα υπαρκτά προβλήματα. Στις 25-26 Μαΐου 2023, το ΔΙ.ΠΑ.Ε. διοργάνωσε στο Τμήμα του στο Κιλκίς τη Διεθνή Διασυνοριακή Συνάντηση, στην οποία συμμετείχαν (δια ζώσης και εξ αποστάσεως) πάνω από 100 άτομα. Πέρα από τους Έλληνες συμμετέχοντες, στη Διασυνοριακή Συνάντηση συμμετείχαν εκπρόσωποι από τα πανεπιστήμια University of L ’Aquila (L'Aquila-Ιταλία), Arab Academy for Science, Technology and Maritime Transport- AASTMT (Αλεξάνδρεια-Αίγυπτος), Al-Balqa Applied University – BAU (Σαλτ - Ιορδανία), University of Sousse (Sousse-Τυνησία) και Palestine Polytechnic University – PPU (Hebron-Palestine), οι οποίοι είχαν την ευκαιρία να επισκεφθούν το Σπήλαιο του Αγ.Γεωργίου στο Κιλκίς, αλλά και τη Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Κιλκίς (ΔΕΥΑΚ) και να γνωρίσουν επί τόπου τον εξοπλισμό που εγκαταστάθηκε στο πλαίσιο του έργου, να συζητήσουν για τον τρόπο λειτουργίας των καινοτόμων εργαλείων και την πρόοδο των ερευνών για την ποιότητα του νερού.

Το επιστημονικό και διοικητικό προσωπικό του ΔΙ.ΠΑ.Ε. που εργάστηκε για το MED-QUAD, συμμετείχε, μεταξύ πολλών άλλων δραστηριοτήτων, σε τοπικές εκδηλώσεις μεγάλης ή και μικρότερης εμβέλειας με σκοπό την ενημέρωση της τοπικής κοινωνίας σχετικά με τις δράσεις και τα αποτελέσματα του έργου, αλλά και την κινητοποίηση όλων στην κατεύθυνση που στοχεύει η Προσέγγιση του Τετραπλού Έλικα. Η ομάδα εργασίας του πανεπιστημίου αλλά και το ανθρώπινο δυναμικό του Επικεφαλής Εταίρου, συμμετείχαν για δύο συνεχόμενα έτη στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης (TIF), που είναι το σημαντικότερο εκθεσιακό γεγονός στην Ελλάδα με πλήθος επισκεπτών από το εξωτερικό και το εσωτερικό. Επιπλέον, οι δράσεις διάδοσης των αποτελεσμάτων του έργου συνεχίστηκαν με την πραγματοποίηση μιας σειράς ενημερωτικών τοπικών δράσεων κατά τη διάρκεια της Εμποροπανήγυρης Κιλκίς και των Εκθέσεων που υλοποιήθηκαν στις Σέρρες (Serexpo) και στην Καβάλα (Kavalaexpo). Ο επιστημονικός υπεύθυνος του ΔΙΠΑΕ για το πρόγραμμα MED-QUAD, αναπληρωτής καθηγητής Δρ. Κασσιανίδης Παναγιώτης, μαζί με τους ειδικούς εμπειρογνώμονες του έργου από το ΔΙ.ΠΑ.Ε, απάντησαν σε διάφορες βασικές ερωτήσεις επισκεπτών (φοιτητών, καθηγητών, επιχειρηματιών κ.ά.) και τόνισαν όλες τις κρίσιμες πτυχές του έργου και το σημαντικό θετικό κοινωνικό αντίκτυπο στην Ελλάδα και στις συνεργαζόμενες χώρες.


Ο κ. Αθανάσιος Δερμετζόπουλος, εκπροσωπώντας το ΔΙ.ΠΑ.Ε. (εταίρος του έργου MED-QUAD από την Ελλάδα), παρουσίασε τα αποτελέσματα του έργου κατά τη διάρκεια της 29ης Kavala Expo 2023.


Πέρα από τη συμμετοχή στις τοπικές δράσεις, οι εκπρόσωποι των εταίρων από την Ελλάδα συμμετείχαν στη Διασυνοριακή Συνάντηση και την Τελική Εκδήλωση του έργου, που πραγματοποιήθηκαν στην Ιταλία, το Σεπτέμβρη του 2023.

Στο πλαίσιο του MED-QUAD πραγματοποιήθηκαν αρκετές επιστημονικές εργασίες, που είτε δημοσιεύτηκαν, είτε βρίσκονται στο τελικό στάδιο πριν την έκδοση. Στη διασυνοριακή ερευνητική εργασία με τίτλο “Sampling frequency for water consumption in Al-Huson region” (Συγγραφείς: Rebhi A. Damseh, Ayat Khasawneh, Ma’moun Al-Smadi, Petros Samaras, Khalideh Al bkoor Alrawashdeh) συνεργάστηκε το επιστημονικό προσωπικό του ΔΙ.ΠΑ.Ε. με το Πανεπιστήμιο “AL Balqa Applied University”, εταίρο του έργου από την Ιορδανία.

Η Επιμορφωτική Κιλκίς (Επικεφαλής Εταίρος), σε συνεργασία με τα πανεπιστημιακά ιδρύματα που συμμετέχουν στο έργο, σχεδιάζουν τη μεταφορά της συσσωρευμένης εμπειρίας και της τεχνογνωσίας στους τομείς των υδάτινων πόρων και της πολιτιστικής κληρονομιάς σε στοχευμένες ομάδες, όπως επιχειρηματίες, στελέχη της τοπικής αυτοδιοίκησης, ανέργους, κλπ. Αυτό θα γίνει με ολοκληρωμένα προγράμματα επαγγελματικής εκπαίδευσης και δια βίου μάθησης.


Το Έργο χρηματοδοτείται κατά 90% από την Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ) και έχει προϋπολογισμό 3,3 εκ. ευρώ.


This document has been produced with the financial assistance of the European Union under the ENI CBC Mediterranean Sea Basin Programme. The contents of this document are the sole responsibility of EPIMORFOTIKI KILKIS Single-member LLC and can under no circumstances be regarded as reflecting the position of the European Union or the Programme management structures

Comments


bottom of page